MONOLINES

In alle berichtgeving rond de Amerikaanse subprimecrisis is er ook vaak sprake van de zogenaamde “monolines”. In feite gaat het gewoon om een synoniem van “obligatieverzekeraars”. In Europa kennen we dit soort instellingen niet. Daarom herhalen we hier kort nog eens wat ze in de Verenigde Staten precies dien. In het land van Uncle Sam is het gebruikelijk dat lokale overheden die obligaties uitgeven om hun werking te financieren, tegelijk een verzekering afsluiten bij een obligatieverzekeraar of “monoline”. Zo kunnen de kleine lokale overheden die vaak weinig bekend zijn makkelijker beleggers over de streep halen om hun obligaties te kopen, en zijn ze niet verplicht om er een hogere rente op toe te kennen. Die obligatieverzekeraars beschikten vóór het losbarsten van de crisis immers over een zogenaamde triple A-rating, wat een indicator is voor het feit dat hun financiële positie bijzonder stevig was. Daardoor garandeerden ze dus de kopers van de obligaties dat ze hoe dan ook terugbetaald zullen worden, indien de lokale overheden die de obligaties uitgeven financieel in nauwe schoentjes zouden geraken en zelf hun verplichtingen om de coupons en het kapitaal van de obligaties terug te betalen, niet zouden kunnen nakomen.
Door de precaire situatie op de Amerikaanse kredietmarkt kwamen ook de Amerikaanse obligatieverzekeraars of “monolines” zoals onder meer MBIA en Ambac in het oog van de storm terecht. Door diverse reddingsplannen konden ze echter wel de steeds talrijkere niet-terugbetalingen door de uitgevers van obligaties dekken.