MINIMALE BELEGGINGSHORIZON

De minimale beleggingshorizon is de minimale periode dat het geld bestemd voor de belegging kan worden gemist. Uitgedrukt in jaren.