LIJFRENTE

Als een eigenaar zijn gebouw verkoopt op lijftente betaalt de koper niet in één keer, maar via periodieke stortingen. Op het ogenblik dat de verkoper overlijdt, mag de koper de betalingen stopzetten. De periodiek gestorte sommen noemt men de lijfrente.