KNOCK-IN

Bij de reverse convertibles (zie deze term) wordt de aantrekkingskracht van het hoge rendement afgezwakt door het risico dat men bij de terugbetaling een lager kapitaal ontvangt dan men heeft ingelegd.

De knock-in beperkt de keuzemogelijkheden van de uitgever inzake de manier van terugbetalen. Hij kan slechts kiezen voor een terugbetaling in aandelen (of in baar geld op basis van een index of aandelenmandje) indien het onderliggende aandeel, de index of het mandje een bepaalde ontwikkeling hebben gevolgd : bijvoorbeeld met minstens 25 % in waarde gedaald zijn. Als aan deze voorwaarde niet is voldaan, moet de terugbetaling gebeuren in baar geld tegen 100 %. Een knock-in beperkt de risico's voor de belegger.