JAARLIJKS RENDEMENT VAN EEN FONDS

In de informatietabellen over fondsen en sicavs geeft Budget Week onder de rubriek  jaarlijks rendement in %, weer hoe de waarde van het product voor een Belgische belegger de jongste twaalf maanden is geĆ«volueerd zonder in- en uitstapkosten. De vermelde rendementen zijn gebaseerd op historische data. Ze vormen een middel om fondsen met elkaar te vergelijken, maar ze houden geen enkele garantie in voor toekomstige rendementen.