INDEX

De index der consumptieprijzen, of kortweg de index, is een lijst van de prijzen van goederen en diensten, opgesteld door de Belgische Federale Overheidsdienst Economie. De index wordt maandelijks bijgehouden en weerspiegelt de evolutie van de levensduurte. Hij is dus nauw verwant met de inflatie. In de index worden de producten en diensten opgenomen die representatief zijn voor het koopgedrag van de Belgische consument. Deze prijsmetingen van de producten en goederen gebeuren al sinds 1920. Toen ging het om de prijzen van 56 voedingsproducten in 59 Belgische steden en gemeenten. Vandaag worden de prijzen van 507 producten in 65 gemeenten in rekening gebracht. De index houdt onder meer rekening met de prijs van bruin brood, rijst en biefstuk, maar ook met die van kookpotten en een dagverblijf in de kliniek.

Naast consumptieprijsindex berekent de FOD Economie ook de gezondheidsindex. Die houdt geen rekening met een aantal producten die de gezondheid schaden, zoals sigaretten en brandstof. De gezondheidsindex bevat 23 producten minder dan de algemene consumptieprijsindex.

In Belgiƫ zijn de meeste inkomens zoals lonen, vergoedingen, vervangingsinkomens, pensioenen, huurprijzen, verzekeringspremies aan de gezondheidsindex gekoppeld. Op die manier wordt het inkomen van de doorsnee Belg zogenaamd welvaartsvast. Met andere woorden : doordat onze inkomsten stijgen zouden we de prijsstijgingen niet mogen aanvoelen. Omdat brandstoffen echter geen deel uitmaken van de gezondheidsindex waaraan de lonen gekoppeld zijn, voelen we echter wel degelijk de oplopende brandstofprijs in onze portemonnee.