IDR of INTERNATIONAL DEPOSITARY RECEIPTS

International Depositary Receipts (IDR’s) zijn op Euronext Brussel genoteerde certificaten die buitenlandse aandelen, die niet in materiële vorm bestaan, in materiële vorm vertegenwoordigen.
Ze zijn ontstaan om de Belgische beleggers, die niet vertrouwd zijn met aandelen op naam in gedematerialiseerde vorm, toch de kans te bieden in deze aandelen te beleggen via fysiek leverbare effecten aan toonder.

Meestal vertegenwoordigt één IDR meerdere van die buitenlandse aandelen. Aangezien ook in België sinds 1 januari van dit jaar geen materiële effecten meer mogen worden uitgegeven, is ook de uitgifte van nieuwe IDR’s verboden. De bestaande IDR’s, mag u, voor zover de betrokken bedrijven hun aandelen nog niet volledig dematerialiseren, nog in portefeuille houden tot 31 december 2013, maar daarna moet u ze ook onherroepelijk laten omzetten in gedematerialiseerde aandelen.