FRAGILE 5

Gezien de forse terugval van de economische groei in een hele resem opkomende landen en de inzinking van hun munten in 2013 maken analisten gewag van de ‘Fragiele Vijf’ (‘Fragile Five’ in het Engels). Dit zijn de vijf opkomende landen waar de risico’s het grootst zouden zijn. Die vijf zijn Brazilië, Indonesië, India, Turkije en Zuid-Afrika. Ze worden ook samengebracht in het acroniem BIITS. Indien het met één van deze landen de verkeerde kant zou uitgaan, dan zal dat niet zonder gevolgen zijn voor de wereldeconomie, onderstrepen analisten die gretig gebruik maken van deze omschrijving. Het vijftal is trouwens samen goed voor zo’n 7 % van het BBP in de wereld, een niet te verwaarlozen percentage.

Hoewel de vijf landen niet over dezelfde kam kunnen worden geschoren, hebben ze toch een aantal gelijkenissen. De vijf kampen allemaal met een daling van de investeringen van buitenlandse bedrijven (en beleggers), een stijging van de arbeidskosten, minder export en een tragere economische groei. Dit heeft de handelsbalansen van deze landen flink geraakt waardoor tekorten schering en inslag zijn geworden. De munten van het vijftal hebben dan ook een aanzienlijke aderlating moeten ondergaan.