ETHISCH

De term ethisch slaat op heel uiteenlopende zaken die allemaal verband houden met de kwaliteiten die de activiteiten van ondernemingen kenmerken. De term wordt vooral gebruikt om te verwijzen naar fondsen die zich specialiseren in beleggingen die een bepaalde ethiek respecteren.

De eerste generatie van ethische fondsen ging uit van  negatieve criteria : uitsluiting van bedrijven die actief waren in bijvoorbeeld de wapenindustrie, de kernenergie, tabak,…

De tweede generatie maakt gebruik van positieve criteria : zoeken naar ondernemingen die zich op een positieve manier onderscheiden in een bepaald domein (werkgelegenheid, kwaliteit van de jobs, sociale criteria, werknemersparticipatie in het kapitaal, milieu,)

De derde generatie  krijgt een label van Ethibel, een onafhankelijk controleorganisme. Dat label wordt enkel toegekend aan fondsen die beleggen in bedrijven die opgenomen zijn in het Ethibelregister. Het moet gaan om bedrijven die hun ethische karakter bewijzen op basis van criteria die verband houden met de mensenrechten, sociale aspecten en het milieu.

Er zijn twee verschillende Ethibel-labels : het label Pioneer, het oudste, wordt toegekend aan de pioniers inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid en aan de ondernemingen die als een autoriteit gelden in duurzaam ondernemen, en het label Excellence, dat wordt toegekend aan ondernemingen die inzake duurzaamheid betere resultaten scoren dan gemiddeld.