ALTERNEXT

Alternext is een markt van Euronext die de bedoeling heeft om de zichtbaarheid van kleine en middelgrote waarden te vergroten. Deze markt is toegankelijker dan de officiële koerslijst (Eurolist) en richt zich dus in de eerste plaats tot kleine groeiwaarden.

Meer informatie hierover vindt u op www.euronext.com.
Klik bovenaan op “Beleggers” en vervolgens op “Markt- en productinformatie”, “Algemene informatie” en uiteindelijk “Alternext”.