AFSTEMPELING

De afstempeling van een effect (aanbrengen van een stempel of een dagtekening,…) geeft aan dat een effect bij een bepaalde operatie op de aandelen wel degelijk de nodige wijzigingen heeft ondergaan. Als een aandeel bijvoorbeeld in tien wordt gesplitst, krijgen de materiële effecten (leverbaar tem 31/12/2007) een stempel die aangeeft dat het afgestempelde effect even veel waard is als de tien nieuwe aandelen, nadat die werden gesplist.  
Ook de naamsverandering van een effect kan een reden zijn voor afstempeling.