ACHTERGESTELD CERTIFICAAT

Het achtergesteld certificaat is een variante van de kasbon. Het achtergestelde karakter betekent dat bij een faillissement van de uitgever het certificaat slechts na alle andere schulden zal worden terugbetaald. Daarom biedt een dergelijk certificaat een iets hogere rentevergoeding dan de klassieke kasbon. Dit soort belegging is dan ook enkel aan te raden bij financiële instellingen, waarvan de solvabiliteit buiten kijf staat.