AANTAL AANDELEN

Als men het aantal aandelen van een bedrijf kent, is men in staat de gepubliceerde cijfers te delen door het aantal aandelen, om zo bijvoorbeeld de winst per aandeel uit te drukken of te weten in welke mate een bepaalde operatie op het aandeel zal wegen. 

De cijfers « per aandeel» kennen stelt de belegger in staat om te weten welke gevolgen de cijfers zullen hebben voor de aandelen die hij zelf bezit. Het biedt hem ook een betere mogelijkheid om aandelen onderling met elkaar te vergelijken.  

Bij de bepaling van de winst per aandeel houdt Test-Aankoop invest rekening met de aandelen die effectief in omloop zijn en niet met de aandelen die de onderneming zelf aanhoudt.