Dossier
Hoe snel wordt u terugbetaald als uw financiële tussenpersoon failliet gaat?

Uw bankier of verzekeraar blijkt niet meer in staat te zijn om uw financiële tegoeden terug te betalen ? We nemen de procedures onder de loep en bekijken hoe lang het duurt alvorens u uw centen recupereert.

Artikels

 • Artikel
  Hoe snel wordt u terugbetaald als uw financiële tussenpersoon failliet gaat? 3 jaar geleden - dinsdag 1 november 2016
  Uw bankier of verzekeraar blijkt niet meer in staat te zijn om uw financiële tegoeden terug te betalen? We nemen de procedures onder de loep en bekijken hoe lang het duurt alvorens u uw centen recupereert.

    

  Bancaire tegoeden

  Als uw bank niet meer in staat is om uw tegoeden terug te betalen, of als ze failliet wordt verklaard, dan zal het Garantiefonds het publiek daarover inlichten via zijn website, via de media, en via het Staatsblad.

  Vanaf dat moment kunt u een rekeningnummer meedelen waarop u wilt worden terugbetaald. Dat kan via de website MyMinfin.be, of, als u daar geen toegang toe hebt, via een formulier dat u kunt afdrukken op de site van het Garantiefonds (www.garantiefonds.belgium.be).

  Het Garantiefonds zal u vervolgens terugbetalen binnen een termijn van 20 werkdagen. Vanaf 2019 zal die termijn geleidelijk teruggeschroefd worden, tot maximaal 7 werkdagen vanaf 2024. Zolang die maximumtermijn nog geen 7 werkdagen bedraagt, zal het Garantiefonds er wel voor zorgen – binnen een termijn van 5 werkdagen – dat spaarders toegang hebben tot een voldoende groot gedeelte van hun tegoeden om hun courante uitgaven te kunnen dekken.

   

  Beleggingsproducten

  Het Garantiefonds beschermt ook financiële activa (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, enz.) die een klant in bewaring heeft gegeven (op een effectenrekening) bij een bank of erkende beursvennootschap. Eens het bericht werd verspreid dat het Garantiefonds tussenbeide komt (op dezelfde manieren zoals hierboven bij banktegoeden), hebt u 5 maanden om een aanvraag in te dienen bij het Fonds.

  Normaal gezien recupereert u als klant al uw effecten, aangezien u daar altijd de eigenaar bent van geweest (niet de bank), en ze dus geenszins gebruikt mogen worden om schuldeisers van de bank te vergoeden. Als sommige effecten evenwel niet "teruggevonden" kunnen worden, dan worden uw verliezen als klant vergoed door het Garantiefonds, tot maximaal 20.000 EUR per persoon (70.0000 EUR bij een bank die afhangt van het Franse systeem). Het Garantiefonds dient klanten te vergoeden binnen een termijn van drie maanden (maar kan in uitzonderlijke omstandigheden een verlenging van die termijn vragen).

   

  Levensverzekeringen

  Als uw verzekeraar zich in een situatie van wanbetaling bevindt of failliet wordt verklaard, dan zal het Garantiefonds een terugbetalingsprocedure opstarten. U dient een aanvraag tot tussenkomst in te dienen binnen de twee maanden na het moment waarop uw verzekeraar in gebreke bleef, via het formulier op de website van het Garantiefonds of door gewoon zelf een aanvraag te doen en er een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen. 

  U kunt vragen om de afkoopwaarde van uw contract uitbetaald te krijgen, of om uw contract over te dragen naar een andere verzekeringsmaatschappij (de precieze modaliteiten worden geval per geval bekeken).

  De terugbetalingstermijn door het Garantiefonds bedraagt 3 maanden, maar is tot drie keer toe verlengbaar.

   

  Meer info over dit onderwerp vindt u terug op de website http://garantiefonds.belgium.be/nl  Deel dit artikel

;