Dossier
Fiscaal voordelige beleggingen

Artikels

 • Artikel
  Fiscaal voordelige beleggingen 2 jaar geleden - woensdag 11 januari 2017
  Bepaalde beleggingen zijn fiscaal gezien voordeliger dan andere. Deze inkomsten ontsnappen deels of helemaal aan de roerende voorheffing of geven recht op een belastingverlaging.

  Spaarrekeningen

  Gereglementeerde spaarrekeningen genieten van een fiscaal voordeel: de eerste schijf aan intresten is vrijgesteld van roerende voorheffing (tot 980 euro per persoon). Stijgen uw intresten bij dezelfde bank boven dat plafond uit, dan bent u op het gedeelte erboven 15% roerende voorheffing verschuldigd.

  Als uw spaargeld verdeeld is over meerdere spaarrekeningen bij meerdere banken, en de intresten op geen enkele rekening boven het vrijgestelde plafond uitkomen, dan zal er niet automatisch roerende voorheffing worden afgehouden. U moet dan zelf de intresten die boven het plafond komen, aangeven aan de fiscus. Die intresten zullen dan belast worden tegen een voorheffing van 15%, vermeerderd met de gemeentelijke opcentiemen.

  De vrijgestelde schijf aan intresten geldt per belastingplichtige. De totale vrijstelling voor een gezamenlijke spaarrekening (bijv. op naam van een echtpaar) bedraagt 1 960 euro (= 2 x  980 euro).


  Pensioenspaarfondsen en pensioenspaarverzekeringen

  Stortingen in een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering leveren een belastingvermindering op.

  Het maximale bedrag dat recht geeft op een belastingvoordeel bedraagt 980 euro per belastingplichtige voor een belastingvoordeel van 30% en 1 260 euro voor een voordeel van 25%. Opgelet: indien u voor hetzelfde jaar ook een schuldsaldoverzekering aangeeft als pensioenspaarverzekering, hebt u geen recht meer op het fiscaal voordeel. U doet er dan goed aan om voor dat jaar niks te storten.

  U mag in hetzelfde jaar niet beleggen in meerdere identieke producten (het fiscaal voordeel per jaar mag maar op 1 product slaan). U mag evenmin in hetzelfde jaar tegelijk beleggen in een pensioenspaarfonds en een pensioenspaarverzekering. Niks weerhoudt u er echter van om elk jaar van formule te veranderen.


  Gewone levensverzekeringen

  Stortingen in een gewone levensverzekering leveren een belastingvermindering op van 30%.

  Het maximale bedrag dat recht geeft op een belastingvoordeel verschilt in functie van de belastingplichtige, met een absoluut maximum van 2 350 euro. Opgelet: als u al van een fiscaal voordeel geniet via de aflossing van een hypothecaire lening, zult u niet meer of slechts gedeeltelijk van het belastingvoordeel van de levensverzekering kunnen genieten.


  Aandelen en Coöperatieve deelbewijzen

  De dividenden van aandelen en coöperatieve deelbewijzen (gecumuleerd) zijn vrijgesteld van belasting tot  804 EUR (30% worden wel aan de bron ingehouden maar u kunt ze later via de belastingaangifte recupereren) . Boven dit bedrag zullen uw dividenden worden belast tegen 30%.

   

  Deel dit artikel

;