Dossier
Effectentaks

Artikels

 • Artikel
  Hoe wordt de effectentaks berekend? 1 jaar geleden - woensdag 9 mei 2018
  De effectentaks is een belasting van 0,15% die wordt geheven op de totale waarde van uw effectenrekening.

  U bent de effectentaks pas verschuldigd als de waarde van uw effecten tijdens de referentieperiode gemiddeld 500 000 euro of meer bedraagt.
  Let wel op, deze drempel geldt per rekeninghouder! Dat betekent dat wanneer een effectenrekening in handen is van meerdere personen, de waarde van die effectenrekening wordt opgesplitst. Stel dat u een gezamenlijke effectenrekening hebt met uw partner, dan is de effectentaks niet verschuldigd zolang de waarde ervan onder 1 miljoen euro (2 x 500 000 euro) blijft.

  Niet alle effecten komen in aanmerking om na te gaan of u op uw effectenrekening over meer dan 500 000 euro beschikt.
  Er wordt enkel rekening gehouden met aandelen (beursgenoteerd of niet), certificaten, fondsen, kasbons, obligaties, enz. Effecten die niet in aanmerking komen, zijn opties, pensioenspaarfondsen, aandelen van erkende coöperaties en aandelen op naam die niet op een effectenrekening staan.

  De referentieperiode valt niet samen met het burgerlijk jaar en loopt van eind december tot eind september.
  Uw financiële instelling, althans als die in België is gevestigd, zal de waarde van uw effectenrekening berekenen op vier vaste opnamemomenten: op 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. In de loop van oktober (= na afloop van de referentieperiode dus) zal uw bank u vervolgens op de hoogte brengen van de gemiddelde waarde van uw effectenrekening en eventueel de effectentaks innen.

  Aangezien de effectentaks pas in maart 2018 is ingegaan, zal de gemiddelde waarde van uw effectenrekening in oktober dit jaar uitzonderlijk worden berekend op basis van drie referentiepunten i.p.v. vier: maart, juni en september.

  In onderstaande tabel vindt u een voorbeeld.

  Hebt u meerdere effectenrekeningen…
  Dan zal u de gemiddelde waarde van de diverse rekeningen moeten optellen om na te gaan of de totale waarde van uw effecten al dan niet de kaap van 500 000 euro overschrijdt. Hou ook rekening met eventuele effectenrekeningen in het buitenland.

  Als u een effectenrekening bij een bank afsluit en u uw portefeuille naar een andere bank versluist…
  Dan zal enkel met de rest van het jaar tot en met 30 september rekening worden gehouden om de gemiddelde waarde van uw effectenrekening te berekenen. Het eerste referentiepunt is in dat geval het moment waarop u uw portefeuille heeft versluisd. Voorbeeld: als de transfer plaatsvindt op 1 juli en de portefeuille op dat moment 500 000 euro bedraagt en vervolgens 515 000 euro op 30 september, dan zal de taks worden berekend op basis van de volgende gemiddelde waarde: (500 000 + 515 000)/2, of 507 500 euro.

   

  Deel dit artikel

;