Sint - Goedeleplein

BE0003620318
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
0,00 EUR
0,00 % Wijziging sinds laatste afsluiting
0,0100 227,7500  52 weken min max
- Rendement 1 jaar
0,00 % Verwacht nettodividendrendement
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Sint-Goedeleplein: definitieve vereffening 27 dagen geleden - woensdag 25 april 2018
  De beheerders keren een laatste liquidatiecoupon uit en het certificaat verdwijnt op 25 april van de Brusselse beurs.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Sint-Goedeleplein keert eerste liquidatiecoupon uit 6 maanden geleden - dinsdag 7 november 2017
  Die is 211,5093 EUR netto waard.

  Houd uw certificaten aan en wacht de vereffening af.

  Opbrengst verkoop gebouw

  Het Brusselse kantoorgebouw op het Sint-Goedeleplein 19 werd op 11 juli 2017 voor 24 miljoen euro verkocht aan de verzekeringsmaatschappij Generali Belgium. Na aftrek van de schulden, belastingen en kosten blijft er iets meer dan 13 miljoen euro over. Die verkoopopbrengst wordt nu uitbetaald via een eerste liquidatiecoupon (coupon nr. 20) die per certificaat 211,5093 EUR netto bedraagt. De coupon zal op 9 november worden onthecht en de uitbetaling zal op 13 november plaatsvinden.

  Vereffening afwachten

  Hoeveel liquidatiecoupons er nog zullen volgen en welk bedrag er nog te verdelen valt, blijft voorlopig koffiedik kijken. De beheerders zwijgen daarover in alle talen. Vermoedelijk gaat het nog om slechts enkele luttele euro’s (max. 5 à 10 EUR) per certificaat. U wacht best de vereffening af. Bijgevolg raden we u aan uw certificaten bij te houden.

  Koers op het moment van de analyse: 211 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Nieuws van de vastgoedcertificaten 10 maanden geleden - dinsdag 18 juli 2017
  Sint-Goedeleplein, Antares en Beaulieulaan.
  Nieuws van de vastgoedcertificaten

  Nieuws van de vastgoedcertificaten

  Sint-Goedeleplein verkoopt een gebouw

  Voor het Brusselse kantoorgebouw dat betrekking heeft op het vastgoedcertificaat Sint-Goedeleplein, werd een koper gevonden. De vereffening zal volgens de beheerders zo’n 211 EUR netto opleveren.

  Het kantoorgebouw werd begin 2016 in de etalage gezet maar interesse van kandidaat-kopers bleef lange tijd uit. Dat het gebouw na het vertrek van de bank Degroof Petercam in november 2016 leeg kwam te staan, maakte het er niet makkelijker op.

  Op 6 juni kregen de certificaathouders echter goed nieuws toen bekend werd dat de Nationale Bank van België het pand minstens tot 31 maart 2022 zal huren, wat de aantrekkelijkheid van het gebouw verhoogde. Dat bleef niet zonder resultaat want op 11 juli werd het gebouw verkocht voor een bedrag van 24 miljoen euro.

  Na de terugbetaling van het krediet en na afhouding van de kosten en belastingen die gepaard gingen met de verkoop, schatten de beheerders dat de verkoop zo’n 211 EUR netto per certificaat zal opbrengen. In de volgende weken zal een groot stuk van de opbrengst al worden uitgekeerd.

  Sinds de aankondiging van een nieuwe huurder, ging de koers van het certificaat met ruim 30% hoger waardoor de laatste koers (die dateert van 20 juni) hoger noteert dan de geschatte netto-opbrengst.

  Probeer uw certificaten te verkopen aan een hogere prijs dan 211 EUR wanneer de transactiekosten niet te hoog oplopen. Zoniet wacht u best de vereffening af. Let op: uw certificaten verkopen is geen sinecure aangezien ze nauwelijks verhandeld worden. Werk dus steeds met een limietorder.

  Koers op het moment van de analyse: 225,50 EUR

  Antares: AC Nielsen blijft langer

  De beheerders van het vastgoedcertificaat Antares, dat betrekking heeft op een gebouwencomplex in de Brusselse oostrand, melden dat het huurcontract met huurder AC Nielsen licht gewijzigd is. De eerstvolgende vervaldag van het huurcontract was oorspronkelijk vastgelegd op 30 juni 2018. Het contract wordt nu met zes maanden verlengd tot 31 december 2018.

  Op korte termijn is deze verlenging goed nieuws maar voor de lange termijn doet het twijfels rijzen of AC Nielsen nog wel van plan is te blijven. Aangezien AC Nielsen goed is voor ruim 20% van de huurinkomsten, is dit geen onbelangrijk gegeven.

  U mag uw certificaten Antares houden voor het verwachte dividendrendement van ongeveer 6,5% netto dat een mooie inkomstenbron vormt.

  Koers op het moment van de analyse: 61,50 EUR 

  Beaulieulaan: Atenor trekt zich terug

  De beheerders van het vastgoedcertificaat Beaulieulaan, een Brussels kantoor dat tot eind 2020 verhuurd wordt aan de Europese Commissie, kondigden op 7 juli aan dat de gesprekken met de projectontwikkelaar Atenor zijn stopgezet. Atenor wilde graag de erfpachtrechten van de twee aanpalende kantoorgebouwen van het vastgoedcertificaat Beaulieulaan in handen krijgen. Beide partijen kwamen een exclusiviteitsperiode overeen waarin Atenor het alleenrecht kreeg om een definitief bod uit te brengen. Die periode verstreek zonder resultaat op 30 april.

  De gesprekken werden evenwel verdergezet maar dat bracht geen soelaas. Het blijft gissen naar de reden waarom er geen overeenkomst uit de bus kwam. Wel staat Atenor erom bekend niet te veel te willen betalen voor zijn vastgoedprojecten.

  Toch is dit volgens ons geen dringende reden om uw certificaten te verkopen. De interesse van Atenor zou erop kunnen wijzen dat het kantorencomplex weleens andere kooplustigen zou kunnen aantrekken. Bovendien schatten we het couponrendement op iets meer dan 10% en de coupon eind juli 2017 op zo’n 13,61 EUR netto.

  Ondanks dat de gesprekken met Atenor afgesprongen zijn, handhaven we ons advies: houden.

  Koers op het moment van de analyse: 128,00 EUR

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Sint-Goedeleplein: nieuwe onderhuurder 11 maanden geleden - maandag 12 juni 2017
  Het in Brussel gelegen kantoorgebouw van het vastgoedcertificaat staat niet meer leeg. De Nationale Bank van België neemt er haar intrek.

  We wijzigen ons advies van verkopen naar houden.

   

  Geen leegstand meer

  Het kantoorgebouw werd jarenlang verhuurd aan Degroof Petercam maar kwam na het vertrek van de bank in november 2016 leeg te staan. Degroof Petercam is evenwel verplicht om de huur te blijven betalen tot het einde van het huurcontract (31 maart 2022) en ging dus op zoek naar een onderhuurder. De NBB, die haar eigen gebouw renoveert en tijdelijk een ander onderkomen nodig heeft, bleek kandidaat te zijn en is dus met Degroof Petercam overeengekomen om het gebouw te huren tot het contract van Degroof Petercam ten einde loopt.

   

  Niet meer verkopen maar houden

  De onderverhuring verandert niets aan de huurinkomsten van Sint-Goedeleplein, maar dat het gebouw de komende vijf jaar niet meer leeg zal staan, is wel goed nieuws voor de certificaathouders.

  De onderverhuring aan de NBB mag dan al van relatief korte duur zijn, in het beste geval zou er weleens beslist kunnen worden om langer in het gebouw te blijven. De bevoegdheden van de NBB breiden immers uit, waardoor er ook nood zou kunnen zijn aan bijkomende kantoorruimte.

  Bovendien bevindt de hoofdzetel van de NBB zich in de onmiddellijke nabijheid en is er in de buurt van het Sint-Goedeleplein nu niet meteen een overaanbod aan kantoorgebouwen met voldoende huuroppervlakte.

  Rekening houdend met de nieuwe huursituatie, zou een eventuele verkoop van het kantoorgebouw (dat sinds januari 2016 in de etalage staat) minstens 165 EUR netto per certificaat moeten opleveren, mogelijk zelfs meer. Als u uw certificaten nog niet verkocht hebt, mag u ze voortaan bijhouden.

   

  Koers op het moment van de analyse: 170,00 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Nog steeds geen koper voor het Brusselse kantoorgebouw van het vastgoedcertificaat Sint-Goedeleplein dat in januari 2016 in de etalage werd gezet 1 jaar geleden - maandag 20 maart 2017
  We wijzigen ons advies.

  Het mooie maar niet uitzonderlijk hoge couponrendement is o.i. onvoldoende om de risico te compenseren.
  Verkoop dus. Werk met een limietorder rond de huidige koerswaarde.


  Volledige leegstand

  Beurshuis Petercam, dat het volledige kantoorgebouw nog tot 31 maart 2022 huurt, fuseerde in 2015 met Bank Degroof, waardoor de gehuurde kantoorruimte overbodig werd. In november 2016 verliet Degroof Petercam dan ook het pand. Aangezien het huurcontract nog 5 jaar loopt, is Degroof Petercam verplicht de huur te blijven betalen, en om die reden dus ook op zoek naar een onderhuurder.

  Verkoop blijft op zich wachten

  Het feit dat het gebouw te koop staat en tegelijk kampt met volledige (huur)leegstand, is geen voordeel voor de aantrekkelijkheid en waarde ervan. Als Degroof Petercam erin slaagt een onderhuurder te vinden, zal dat de verkoop vergemakkelijken. Maar tot nu toe lijken er dus weinig gegadigden te zijn en is er voor zover we weten geen nieuws op beide fronten (onderverhuring en verkoop). 

   

  Verkoop uw certificaten ondanks fraaie coupon

  De coupon van 9,405 EUR netto, die uitbetaald werd op 10 februari, sloeg op boekjaar 2016 en kwam 7,9 % hoger uit dan het jaar ervoor. Aangezien de in het verleden toegekende huurkortingen wegvielen, stegen de huurinkomsten met 3,3 %. Bovendien daalden de intrestlasten en bleven grote renovatiekosten uit.
  Voor het huidige boekjaar tippen we op een iets hogere coupon (9,73 EUR netto) dankzij de indexatie van de huurgelden en de gedaalde rentelasten. Tegen de huidige koers levert dat een fraai rendement van 5,4 % netto op. Toch probeert u volgens ons maar beter uw certificaten te verkopen (als dat mogelijk is, want de verhandelbaarheid is erg laag). De netto liquidatiewaarde van het vastgoedcertificaat hangt immers sterk af van het vinden van een onderhuurder of het afsluiten van een nieuw huurcontract op lange termijn. Als er een langetermijnhuurder gevonden wordt, zou dat voor een positieve verrassing kunnen zorgen, maar zoals de zaken er nu voorstaan, zou de netto liquidatiewaarde best weleens lager kunnen liggen dan de huidige koers. 

   

  Koers op het moment van de analyse: 180 EUR

   

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Segment Kantoren
Maximumkoers afgelopen 12 maanden 227,75 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 0,01 EUR
ISIN-code BE0003620318
Beurs Brussel
Aantal bestaande aandelen 50.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,00 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 10
Website realestatecertificates.petercam.com

Prestaties (in euro)

Rendement 3 maanden -
Rendement 6 maanden -
Rendement 1 jaar -
Rendement 5 jaar -

Sleutelcijfers per certificaat

Laatste nettodividend 0,00 EUR
Volgende nettodividend 0,00 EUR
Bezettingsgraad -

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 0,00 %