Analyse
Antares: onzekerheid troef 6 maanden geleden - dinsdag 6 februari 2018
De informatievergadering van 10 januari schepte meer duidelijkheid maar nam de onzekerheden niet weg.

De vele onzekerheden rond het vastgoedcertificaat liggen aan de basis van de lage beurskoers. Indien er een positieve verrassing volgt, kan de koers opveren. Kunt u met het risico leven, dan raden we u aan om uw certificaten te HOUDEN.

Lagere coupon

Coupon nr. 22 werd op 29 december 2017 uitbetaald en bedroeg 3,10 EUR netto. De coupon kwam onder onze verwachting van 4 EUR netto uit als gevolg van een daling van de huurinkomsten met 7,2% en een toename van de kosten met 9,2% (hogere gemeentebelastingen, wegvallen van de terugname van provisies voor werken). Voor de eerstvolgende coupon (nr. 23), met uitbetaling in december 2018, mikken we voorlopig op een gelijkaardig bedrag (±3,10 EUR netto).

Onzekerheid 1: AC Nielsen

De belangrijkste huurder AC Nielsen is de eerste onzekerheid waarmee de beheerders af te rekenen hebben. AC Nielsen, dat goed is voor circa 20% van de huidige huurinkomsten, gaf op 2 januari zijn opzeg. Daarmee eindigt het huurcontract op 31 december 2018. Om AC Nielsen te overtuigen te blijven, worden er momenteel informele gesprekken gevoerd.

Bij een positief resultaat kan een nieuw (tijdelijk?) huurcontract volgen. De huurprijs zal dan wellicht lager liggen gezien de zwakke positie van Antares.

Lopen de gesprekken daarentegen uit op niets, dan zal het verlies aan huurinkomsten (vanaf 2019) een zware domper worden. Bovendien zouden de coupon van december 2019 en de volgende coupons hierdoor in gevaar kunnen komen.

Onzekerheid 2: potentiële koper

Een tweede onzekerheid is het leegstaande gebouw C, dat sinds begin 2017 in de etalage staat en voor Antares een blok aan het been is. Er zijn immers geen huurinkomsten, enkel kosten voor leegstand en onderhoud (zo’n 3 EUR per certificaat!). Er werden kandidaat-kopers voor gebouw C gevonden, maar elk bod bleek steeds te laag. Om een hogere prijs te verkrijgen, werd er in november 2017 dan ook overwogen om het gehele complex, dus ook gebouw A en B (quasi volledig verhuurd tot eind 2018), in de etalage te zetten.

Indien enkel gebouw C wordt verkocht, wat een verkoopopbrengst van naar schatting minimum 20 EUR netto en lagere onderhouds- en leegstandkosten zou opleveren, zou Antares de coupon in 2019 op zijn minst kunnen behouden. Mocht AC Nielsen bovendien het gebouw B blijven huren, dan zou de coupon van december 2019 zelfs kunnen worden opgetrokken.

Zelfs als AC Nielsen het gebouw B niet verder huurt, dan nog zou een verkoop van het gehele complex (gebouw A, B en C) een hoger nettoliquidatiebedrag opleveren dan de huidige beurskoers.

Koers op het moment van de analyse: 51,76 EUR

 

Deel dit artikel