Dossier
Huis of appartement

Artikels

 • Artikel
  Huis of appartement 2 jaar geleden - maandag 14 november 2016
  Een appartement of een huis kopen als belegging (dus niet om er zelf in te wonen), is niet zo interessant als u zou kunnen denken. De rentabiliteit wordt beïnvloed door verschillende factoren.

   

  Aankoopprijs

  Hoe lager de prijs die betaald wordt voor de aankoop van een goed, hoe rendabeler de belegging zal zijn.
  Er moet evenwel ook rekening gehouden worden met een aantal elementen (registratierechten hypothecaire inschrijving, erelonen en diverse notariskosten, eventueel kredietopening, …) die de prijs die aan de verkoper betaald wordt aardig kunnen opdrijven.
  De prijs van gebouwen in het algemeen hangt ook af van de staat van het gebouw en van de ligging, van vraag en aanbod, van de periode (niveau van de rente, inflatie, …). Voor de vastgoedsector is het ideaal te kunnen kopen in een periode van lage conjunctuur.

   

  Huurgelden

  Dit is de voornaamste bron van inkomsten van een belegging in vastgoed, afgezien van de meerwaarde op de verkoop. Het niveau van de huur hangt grotendeels af van de staat en de ligging van het gebouw.

   

  Meerwaarde

  Voor de berekening van de meerwaarde moet u zich baseren op het werkelijk ingezette kapitaal, dit is de aankoopprijs vermeerderd met alle kosten van de aankoop (zie hoger).
  Het is zeer moeilijk een raming te maken voor de toekomst vermits de vastgoedprijzen geen regelmatige cyclus volgen, noch parallel met de inflatie evolueren. Om een zo goed mogelijke meerwaarde te realiseren, moet u oog hebben voor de marktevolutie, op het gepaste moment kunnen verkopen of een verkoop kunnen uitstellen in afwachting van betere tijden.

   

  Kosten

  De opbrengst van de huurgelden wordt zwaar aangetast door de diverse kosten die de eigenaar regelmatig moet betalen.
  - commissielonen verhuurbureau (kunnen oplopen tot 10 à 15 % van de jaarlijkse bruto huurgelden);
  - onderhoud en herstellingen van de gemeenschappelijke delen;
  - liften;
  - conciërge;
  - syndicus;
  - herstelling van leidingbuizen, elektriciteit, …
  - onderhoud van de verwarming;
  - onderhoud van schilderwerken, behangsel, …
  Voor een goed beheerd, uitgerust, onderhouden gebouw kunnen al deze kosten oplopen tot meer dan drie maanden huur

   

  Fiscaliteit

  De eigenaar betaalt eerst onroerende voorheffing die afgehouden zal worden van zijn jaarlijkse belastingen.
  Bij deze jaarlijkse belastingen is de basis van de aanslag van het onroerend goed het kadastraal inkomen (geïndexeerd of herzien bij een recente aanpassing). Het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met 1,40 wordt bij alle belastbare inkomsten gevoegd, belast tegen de marginale aanslagvoet (de aanslagvoet op de hoogste inkomstenschijf) en beïnvloedt zo de eindbelasting, die zelf nog vermeerderd zal worden met het percentage gemeentelijke opcentiemen van de woonplaats van de eigenaar.
  Bij deze belasting moeten de belastingen gevoegd worden van de gemeente waarin het gebouw gelegen is : tweede huis, huur, afval, enz.

   

   

  Deel dit artikel

;