Analyse
Zenobe Gramme: hogere coupons 2 jaar geleden - woensdag 4 mei 2016

Het vastgoedcertificaat Zenobe Gramme, dat betrekking heeft op een Luiks kantorenpark, betaalde op 31 maart een fors hoger dan verwachte nettocoupon uit van 6,40 EUR. Ook de volgende coupons zullen flink hoger zijn.

Beleggers die niet bevreesd zijn voor het risico dat samenhangt met de verhuur van kantoren op korte termijn, mogen het certificaat speculatief kopen. Voor de anderen, houden.

 

Gewijzigd beleid inzake beheersvergoeding

Beheerder KBC besloot uiteindelijk toch om met terugwerkende kracht een lagere, en eerlijker berekende beheersvergoeding aan te rekenen, waardoor de coupon over het boekjaar 2015 meteen 1,7 EUR hoger uitkwam. Maar ook de kosten daalden fors door de terugname van een voorziening voor werken. Daarnaast stegen de huurinkomsten met 3,3 %. Zonder nieuwe verhuringen (de leegstand situeert zich in 1 gebouw van het complex en bedraagt ±12 %), zouden voor het lopende boekjaar de huurinkomsten min of meer stabiel moeten blijven. En al zal het effect van de lagere beheersvergoeding dan minder doorwegen, voor de volgende jaren zijn er (behoudens herverhuring) weinig werken gepland. In maart 2017 komt er dus wellicht opnieuw een fors hogere coupon (±9 EUR).

 

Vereffening voorlopig nog niet op de agenda

Het ziet er niet naar uit dat de beheerders op korte termijn het kantorenpark willen verkopen. Momenteel schatten we de intrinsieke waarde per certificaat op minstens 160 EUR. Op basis van de schatting van de expert op 31/12/2015 zou de netto liquidatiewaarde volgens onze berekeningen zelfs op een kleine 180 EUR kunnen uitkomen.

 

Koers op het moment van de analyse: 130 EUR

 

Deel dit artikel