Analyse
Warehouses Estates Belgium: uitstekende resultaten 3 jaar geleden - dinsdag 16 december 2014

De surcote bedraagt ±45 % en het rendement ±4,2 % netto.

Gezien GVV's globaal duur zijn, het mooie parcours van Warehouses Estates Belgium (WEB) en zijn beperkte schuldenlast, wijzigden we ons advies. Niet meer verkopen.
HOUDEN.

 

WEB kondigde als laatste bevak aan het GVV-statuut te zullen aannemen. Het hertekent zijn structuur met een striktere scheiding tussen operationele directie en raad van bestuur (de familie Wagner blijft wel de touwtjes in handen houden). Het jaarresultaat (einde 30/09) is erg goed. De nettohuren stegen met 5,9 % en de winst met 12,2 %, tot 3,81 EUR per aandeel, wat flink boven onze raming is (3,60 EUR). WEB keert in januari een dividend uit van 2,58 EUR netto (+6,2 %), d.i. 90,2 % van de uitkeerbare winst en overschrijdt lichtjes onze verwachtingen (2,55 EUR). De bezettingsgraad bedraagt nu 97,5 % t.o.v. 96,8 % op 31/03. Overigens is de schuldgraad beperkt (29,2 %). De (kleine) portefeuille (194,1 miljoen) omvat commercieel (65 %) en industrieel vastgoed (23,9 %), kantoren (9,5 %) en bouwterreinen (1,6 %). 91,8 % is in Wallonië gelegen en 8,2 % in Vlaanderen. De winst en het dividend, die de laatste jaren mooi stegen, zouden nu trager toenemen, tenzij in geval van nieuwe overnames. We tippen op een winst per aandeel van 3,85 EUR voor dit boekjaar en op 3,88 en 3,90 EUR voor de 2 volgende. Ook mikken we op nettodividenden van resp. 2,61, 2,64 en 2,66 EUR. 

 

 

Koers op het moment van de analyse: 61,98 EUR

 

Gereglementeerde vastgoedvennootschap die hoofdzakelijk investeert in Belgisch commercieel en semi-industrieel vastgoed maar ook in kantoorvastgoed (Wallonië en Antwerpen).

 

 

Deel dit artikel