Analyse
Oudergem-Gemeenteplein: verkoop kan doorgaan 4 jaar geleden - dinsdag 22 juli 2014

Er loopt een verkoopprocedure.

In totaal zou het liquidatiesaldo ±86 EUR netto bedragen. De koers is intussen opgeveerd en benadert stilaan de nettoliquidatiewaarde.
Verkopen rond 85 EUR, en onder deze koers houden.

 

In januari maakten de beheerders de ondertekening van een verkoopcompromis voor het volledige gebouw met twee verschillende kopers bekend. De verkoop was onderworpen aan opschortende voorwaarden die vóór 30 juni vervuld moesten zijn.

 

In het jaarrapport van 2013, verschenen in juni, stond te lezen dat een bodemattest werd afgeleverd. Er bleven toen nog twee voorwaarden over: het verkrijgen van een bouwvergunning voor de ombouw tot een school van een deel van het gebouw en de financiering hiervan (die van een waarborg van de Franse Gemeenschap genoot).

 

Begin juli werd aangegeven dat aan alle opschortende voorwaarden werd voldaan en dat de verkoopakte op korte termijn kan worden ondertekend. Indien de verkoop effectief op korte termijn doorgaat tegen de voorwaarden in het verkoopcompromis, zou de netto verkoopopbrengst aangevuld met de waarde van de andere realiseerbare netto-activa en de in 2014 reeds ontvangen huuropbrengsten (min kosten) een nettoliquidatiewaarde van ongeveer 86 EUR (i.p.v. 84 EUR zoals eerder vooropgesteld) moeten opleveren, betaalbaar in één of wellicht meerdere schijven.

 

Koers op het moment van de analyse: 83,27 EUR

 

Deel dit artikel