Analyse
Basilix: veel onzekerheden 4 jaar geleden - woensdag 11 december 2013

Er heerst onzekerheid over het wel en wee van de shopping gezien de projecten voor de bouw van mogelijk concurrentiële nieuwe commerciële centra in het noorden van Brussel.

U mag SPECULATIEF HOUDEN.

 

Coupon nr. 19, betaalbaar vanaf 29 november, bedraagt 22,40 EUR netto. Hoewel bruto met 1,4 % gestegen, daalde door de hogere roerende voorheffing de nettocoupon met 2,2 %. In afwachting van het jaarrapport en van de informatievergadering in januari, rekenen we momenteel op een onveranderde coupon in november 2014. De mogelijkheid bestaat immers dat de onderhoudskosten de stijging van de huurinkomsten zullen neutraliseren, zoals klaarblijkelijk in 2013 het geval was.

 

Een onafhankelijk expert schatte de waarde van de gebouwen midden september 1,5 % hoger in dan een jaar geleden. Op basis daarvan en in afwachting van meer informatie, schatten we de liquidatiewaarde op ±375 EUR netto (rekening houdend met de schulden en de schadevergoeding die ooit door Redevco Retail Belgium / voormalige huurder C&A zal moeten betaald worden). Het geschil met Redevco evolueert eerder in de positieve zin. Het risico bestaat echter dat dit nog lang zal aanslepen.

 

Koers op het moment van de analyse: 370 EUR

 

Deel dit artikel