Analyse
Genk Logistics: netto-inkomsten blijven op peil 5 jaar geleden - dinsdag 23 juli 2013

De koers ligt ongeveer 50 % onder de expertisewaarde.

Dit staat in schril contrast met de logistieke bevaks zoals Montea en WDP die met een enorme premie noteren. Het rendement is ±9,7 % netto. Speculatief kopen.

 

Voor het gebouw «object 3» is de huur verlengd tot 31/01/2014 tegen dezelfde huurprijs zonder vervroegde opzegging. De huurder is de Limburgse Distributie Maatschappij (logistiek voor Lidl-keten in België). Gebouw «object 2» is verhuurd tot 30/11/2013 aan Ewals Integrated Logistics. Bij herverhuring bestaat de kans dat de huur lager zal liggen. Het gebouw «object 1», veruit het belangrijkste, is verhuurd tot eind maart 2018, ook aan Ewals.

 

Een huuraanpassing is aangevraagd door Ewals (daling van maximum 10 % vanaf 1 april 2013 voor «object 1»). Een gerechtelijke expertise werd aangevraagd maar daarover is er geen nieuws. In afwachting moet Ewals de normale huur betalen zonder indexering. Ewals moet daarenboven tot het einde van de huurperiode de helft van de uitgevoerde investeringen in 2011/2012 in object 1 op zich nemen (plaatsing sprinklers en een anti-valsysteem op het dak). Het lopende boekjaar is trouwens het laatste waarin de last voor de initiële lening zal worden gedragen.

 

Zelfs al worden object 2 en 3 niet opnieuw verhuurd en daalt de huur van object 1 met 10 %, dan nog zouden de inkomsten (na aftrek van de kosten) minstens even hoog moeten liggen als het huidige niveau.

 

Koers op het moment van de analyse: 123,60 EUR

 

Deel dit artikel