Analyse
Kortrijk Shopping: liquidatie of bod? 5 jaar geleden - woensdag 24 april 2013

De komende maanden beloven interessant te worden.

Ondanks de aanzienlijke stijging van de laatste weken, mag u kopen rond 420 EUR.

 

De coupon nr 24 betaalbaar sinds 27 maart is uiteindelijk onveranderd gebleven op 24,59 EUR netto hoewel voor een daling kon worden gevreesd door de verslechtering van de huurtoestand. De huurinkomsten van 2012 lagen boven de verwachtingen en zeer dicht bij het cijfer van 2011. De beheerders hebben ook hun ramingen voor 2013 aanzienlijk opgetrokken (maar de huur zal wel lager liggen dan in 2012). De leegstand die op 30 juni 2012 19 % bedroeg is nu wel aan het terugvallen. Tegen midden 2013 zou de leegstand nog 16 % bedragen en er lopen onderhandelingen voor extra ruimtes te verhuren, goed voor zo’n 6 %. De beheerders rekenen voor 2014 op een stijging van de huurinkomsten (zonder nieuwe verhuringen). Normaal loopt het certificaat eind 2013 af. Behoudens een akkoord van een buitengewone algemene vergadering (met meerderheid van 2/3) tegen die datum, moet de verkoop van de gebouwen binnen de drie jaar zijn gerealiseerd. Drie belangrijke aandeelhouders houden waarschijnlijk meer dan 50 % van de certificaten aan (Wereldhave Belgium heeft 16,2 %). De komende maanden beloven interessant te gaan worden. Zelfs al is het kapitaalsaldo vrij mager (26 EUR) toch gaan we ervan uit dat bij een verkoop, het nettoliquidatiesaldo hoger zou moeten uitkomen dan de laatste koers. Een bod op de certificaten behoort evenzeer tot de mogelijkheden en dit kan nog interessanter zijn voor de houders die roerende voorheffing moeten betalen.

 

Koers op het moment van de analyse: 415 EUR

 

Deel dit artikel