Analyse
Diegem Kennedy : nieuw huurcontract 5 jaar geleden - dinsdag 30 april 2013

Zeer afhankelijk van DHL.

Gezien de forse koersstijging zouden we winst nemen vanaf 130 EUR.

 

Een nieuwe huurovereenkomst van het type 3/6/9 is afgesloten met DHL en treedt in werking nadat het huidige leasingcontract op 30 september 2014 afloopt. De nieuwe huur zal 31,3 % lager liggen dan deze van het op 30 juni 2012 afgesloten boekjaar, en zelfs 38,6 % lager vanaf 1 oktober 2016 indien DHL geen gebruik maakt van de eerste mogelijkheid tot opzegging na drie jaar voor 30/09/2016. DHL zal bovendien kunnen genieten van een gedeeltelijk uitstel van betaling (dat overeenstemt met maximum één trimester) van zijn leasingvergoeding tot aan de vervaldag. In dit geval zal het uitgestelde bedrag betaald worden in gelijke delen gespreid over de eerste drie jaar van de nieuwe huurovereenkomst. Voorts kunnen er op termijn renovatiekosten opduiken die op de toekomstige coupons wegen. De inkomsten verzekerd door de contracten met DHL zijn echter goed om ± 93 EUR (bruto vóór roerende voorheffing) per certificaat uit te kunnen keren. Aangezien het terug te betalen kapitaal groter is (± 135 EUR), zou de coupon, bij de start van het volgende huurcontract, volledig kunnen betaald worden onder de vorm van een niet belaste terugbetaling van kapitaal.

 

Koers op het moment van de analyse: 125 EUR


Deel dit artikel