Volkswagen Financial Services NOK 1.375% 17/09/2018

Dit financiële product volgen wij niet meer op.