Volkswagen Financial Services NOK 1.125% 22/01/2018

Dit financiële product volgen wij niet meer op.