Total Capital International NOK 2.25% 11/09/2017

Dit financiële product volgen wij niet meer op.