roche-holdings-usd-2-13032020

Dit financiële product volgen wij niet meer op.