KfW EUR 0.625% 22/02/2027

Dit financiële product volgen wij niet meer op.