JP Morgan Chase NOK 1.5% 04/11/2020

Dit financiële product volgen wij niet meer op.