Dossier
Obligaties: 5 tips om goed te beleggen

Artikels

 • Artikel
  Obligaties: 5 tips om goed te beleggen 3 jaar geleden - zondag 20 november 2016
  Belegt u in obligaties, hou dan rekening met een aantal criteria vooraleer u een keuze maakt. Deze waarborgen u een geslaagde belegging. Hier volgen 5 tips die u vast zullen helpen.

   

  1. Kies voor veilige emittenten

  Obligaties worden uitgegeven door bedrijven uit de privésector, maar ook door overheden (landen, gewesten, enz.) en instellingen met een semipubliek karakter. Als emittent moeten zij de coupons kunnen uitbetalen en aan het einde van de rit de obligatiehouders ook hun kapitaal terugbetalen. De mate waarin ze dat kunnen, is afhankelijk van hun financiële gezondheid. Hoe beter die is, hoe hoger de kans dat ze hun verplichtingen kunnen nakomen. Om de financiële gezondheid van emittenten te bepalen, dient u zich te baseren op de rating die hen wordt toegekend door de kredietbeoordelaars.

   

  2. Kies niet voor overdreven lange looptijden

  Als de marktrente op een laag peil staat (zoals nu al geruime tijd het geval is), geef dan de voorkeur aan obligaties met een korte looptijd. Zo loopt u minder risico dat uw centen, indien de rentevoeten dan toch aantrekken, nog lange tijd geblokkeerd zitten in een obligatie en u ze dus niet kunt herbeleggen tegen betere voorwaarden.

  Omgekeerd, als de rentestand hoog is, geef dan de voorkeur aan obligaties met een langere looptijd. Vermijd echter obligaties met een extreem lange looptijd (o.a. eeuwigdurende obligaties), omdat het niet te voorspellen valt hoe de financiële situatie van de emittent na zovele jaren zal zijn en het risico daardoor te hoog is.

   

  3. Kies de juiste munteenheden

  Wenst u te beleggen in een obligatie die uitgegeven werd in een vreemde munteenheid, ga dan op voorhand na hoe het zit met het potentieel van die munt en de risico's die eraan gekoppeld zijn. Als het gaat om een munt die sterk in waarde schommelt en met een hoge kans dat ze in waarde zal dalen, dan vermijdt u best de obligatie in kwestie. Omgekeerd, als de kans groot is dat de munt van uitgifte in waarde zal stijgen ten opzichte van de euro, en als het rendement van de obligatie voldoende hoog is om het risico op wisselkoersvariaties te compenseren, dan kunt u overwegen de obligatie te kopen.

   

  4. Hou rekening met het rendement

  Bij een gelijk risiconiveau, en rekening houdend met de bovenstaande criteria, verkiest u best obligaties die een zo hoog mogelijk rendement bieden. Dat rendement moet overigens voldoende hoog zijn om de risico's van de obligatie te compenseren. Vergelijk ook het rendement van een bepaalde obligatie met dat van andere beleggingsproducten met een gelijkaardig risiconiveau (spaar- en termijnrekeningen, kasbons, spaarverzekeringen) om te bepalen of de obligatie koopwaardig is.

   

  5. Diversifieer

  Obligaties zijn geen risicoloze beleggingsproducten. We raden u dan ook aan om schulduitgiften van een en dezelfde emittent nooit een gewicht van meer dan 5% toe te kennen in uw volledige portefeuille. Voor obligaties met een hoger risicogehalte dient u zich eerst af te vragen of ze wel stroken met uw beleggersprofiel (bent u bereid het hoger risico te aanvaarden en kunt u het zich veroorloven indien het toch fout zou lopen?). Hou er tot slot ook rekening mee dat sommige obligaties moeilijk verhandelbaar zijn en het dus niet makkelijk is om ze vóór de einddatum te verkopen tegen een aanvaardbare prijs.

   

  Deel dit artikel