Daimler NOK 2% 01/10/2020

Dit financiële product volgen wij niet meer op.