BMW US Capital NZD 4.375% 08/12/2017

Dit financiële product volgen wij niet meer op.