BMW Finance NOK 1.5% 18/01/2021

Dit financiële product volgen wij niet meer op.