BMW Finance NOK 1.375% 25/10/2019

Dit financiële product volgen wij niet meer op.