Barclays Bank NOK 1.375% 08/02/2021

Dit financiële product volgen wij niet meer op.