Analyse
Crédit Agricole CIB Interest Evolution 2020 II 7 jaar geleden - vrijdag 23 juli 2010
De coupons van deze obligaties stijgen mee indien de obligatierentes toenemen. Interessant ?

Deutsche Bank commercialiseert tot en met 10 augustus 2010, behoudens vervroegde afsluiting, Crédit Agricole CIB Interest Evolution 2020 II, een obligatie waarvan de coupon gelinkt is aan de evolutie van de langetermijnrente. De rendementsvooruitzichten zijn verbeterd tegenover de eerste versie van het product die in juni op de markt werd gebracht. Desondanks zijn ze onvoldoende om in tekenen.

Waarover gaat het?
Crédit Agricole CIB Interest Evolution 2020 II is een obligatie op 10 jaar met variabele coupons, uitgegeven door Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. Het kredietrisico bevindt zich dus bij dit filiaal van Crédit Agricole. De coupon zal elk jaar 90 % bedragen van de CMS-rente op 10 jaar (= interbancaire rente) die van toepassing is op dat ogenblik met een bodem van 3,35 % en een plafond van 8 %. Rekening houdend met de emissieprijs (102 % kosten inbegrepen) zal het brutorendement minimaal 3,11 % bedragen (in de minst gunstige hypothese wanneer jaarlijks een coupon van 3,35 % wordt betaald). Na aftrek van de roerende voorheffing (momenteel 15 %), komt het minimum nettorendement uit op 2,62 %.

Matige troef
· De belangrijkste troef van dit product is een opwaartse herziening van de coupon indien de marktrente stijgt. Let evenwel op dat een stijging van de rente, als die zich voordoet, niet volledig maar voor slechts 90 % wordt meegenomen. Daarnaast ligt het gewaarborgde minimumrendement (3,11 % bruto) lager dan wat de beste vastrentende beleggingen op dit termijn voor het ogenblik bieden. Rabobank.be, bijvoorbeeld, biedt momenteel een termijnrekening op tien jaar aan met een gewaarborgd brutorendement van 3,82 % bruto (3,25 % netto). Als de rentevoeten niet stijgen, of slechts beperkt, dan zal de obligatie van Crédit Agricole een lager rendement bieden.
· Wetende dat de eerste coupon hoogstwaarschijnlijk gelijk zal zijn aan het bodemtarief van 3,35 % bruto, dan zal de obligatie vanaf het tweede jaar en elk jaar daarna tot aan de eindvervaldag een brutocoupon van 4,16 % moeten geven om op gelijke hoogte te komen van het rendement op de termijnrekening van Rabobank.be. Dit betekent dat de CMS-rente op tien jaar moet stijgen tot 4,62 % (aangezien de coupon slechts 90 % bedraagt van de rente op tien jaar). Dat is verre van zeker aangezien de rente voor het ogenblik slechts op 2,95 % staat en de Europese Centrale Bank alles in het werk stelt om de obligatierentevoeten zo laag mogelijk te houden om de economische groei aan te zwengelen.

Deel dit artikel