Analyse
Goedkope olie: een goede zaak voor... 3 jaar geleden - woensdag 11 maart 2015

De olie wordt nu verkocht tegen ongeveer 60 USD per vat. Dat is goed nieuws voor bepaalde spelers maar zeker niet iedereen is hiermee gelukkig.

Vraag en aanbod

De daling van de olieprijs is te verklaren door het mechanisme van vraag en aanbod. Wereldwijd is een economisch herstel merkbaar, met vooral de VS die het goed doet, maar de eurozone en Japan rechten maar moeizaam de rug en in de opkomende landen vertraagt de groei. Daardoor neemt de wereldwijde vraag naar olie veel trager toe dan vroeger.

 

De investeringen die de grote oliegroepen hebben gedaan (o.a. offshore ontginning op grote diepte en Amerikaans schaliegas en -olie) werpen intussen echter hun vruchten af. Bijgevolg is de aanbodzijde stevig toegenomen.

 

Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië bepaalt in grote mate de productieniveaus binnen de OPEC en heeft vrij lage ontginningskosten. Door de plotse opmars van de schaliegas- en -oliewinning in de VS, voelde het zich bedreigd en overspoelde het de markt met olie. Dit deed de prijs dalen tot onder de 70 USD per vat, wat de rentabiliteitsdrempel is van de meeste Amerikaanse concurrenten.

 

In normale omstandigheden zou Washington zo'n aanval op een van zijn meest dynamische economische sectoren maar matig geapprecieerd hebben, maar wellicht smaakte de pil iets minder bitter doordat de relatie met Rusland gespannen blijft en de lage olieprijs de Russische economie hard raakt (en ook die van o.a. Iran en Venezuela).

 

De recentste indicatoren wijzen erop dat de tactiek van Saoedi-Arabië (minst competitieve spelers uit de markt kegelen en het eigen marktaandeel vrijwaren) ook werkt, want het aantal schalieboorinstallaties in de VS daalt en de faillissementen in de sector nemen toe.

 

Eurozone

Voor de economieën van de eurozone is de daling van de olieprijs een meevaller. Hierdoor zien de gezinnen immers hun koopkracht eindelijk toenemen. Ook besloot de eurozone (waaronder dus ook Duitsland) eindelijk om maatregelen te nemen om de economie te boosten.
De lage olieprijs biedt ook ademruimte aan de zware industrie in Europa, die al een paar jaar kampt met een concurrentieprobleem door de veel lagere energiekosten in de VS, waar door "hydraulic fracturing" (het maken van piepkleine scheurtjes in het brongesteente waar het gas in opgesloten zit) schalieolie en -gas wordt ontgonnen.

 

Een kortstondige periode van goedkope energie in Europa zal wellicht niet volstaan om de economie van de eurozone uit het dal te helpen maar het zorgde wel voor het aandikken van de winstmarges van de zware Europese industrie. Niettemin is de lagere olieprijs geen wondermiddel voor alle kwalen.
Er wachten nog altijd veel structurele hervormingen en de eurozone zal wereldwijd de minst dynamische grote regio blijven in 2015. Vermijden.

 

VS

De gemiddelde consument in de VS, profiteert van de lagere olieprijzen. De globale impact zou positief moeten zijn.
U mag nog altijd 10% van uw portefeuille aan Amerikaanse aandelen besteden via de tracker iShares Core S&P 500 UCITS ETF.

 

Japan

Gezien het land het leeuwendeel van zijn energie importeert (na de ramp in Fukushima) is de goedkope olie geen slecht nieuws voor de autoriteiten, al wordt de doelstelling van een duurzaam inflatiepeil van 2% zo wel weer wat moeilijker te bereiken.
U mag tot 10% van uw portefeuille aan Japanse aandelen besteden via de fondsen Aberdeen Global Japanese Smaller Companies A2 JPY, Aberdeen Global Japanese Equity of Henderson Japan SC A2.

 

India

Ook India is sterk afhankelijk van het buitenland voor zijn energiebevoorrading en heeft dus veel te winnen bij een lagere olieprijs. Het inflatiepeil klokte in januari af op 5,1% en nadert zo stilaan de doelstelling van de autoriteiten. En nu de regering een grootscheeps programma aankondigde om te investeren in de infrastructuur, groeit de hoop dat het land zijn inflatiepeil eindelijk misschien duurzaam onder controle zal kunnen houden. Hierdoor kon de centrale bank haar leidende rente al 2 maal terugschroeven.
De Indiase beurs hield echter al ruimschoots rekening met de betere vooruitzichten. Vermijden.

 

Indonesië

Brandstoffen werden in Indonesië tot voor kort verkocht tegen fors gesubsidieerde prijzen. Door die subsidies konden de autoriteiten hun begrotingen moeilijk in evenwicht krijgen en kon er geen kapitaal worden vrijgemaakt om te investeren in infrastructuur. Dankzij de daling van de olieprijs kon het land komaf maken met het gros van de subsidies en moet het zo op (middel)lange termijn meer financiële slagkracht krijgen voor andere maatregelen.
De beurs van Jakarta is correct gewaardeerd en heeft goede vooruitzichten. Besteed er tot 5% van uw portefeuille aan via het aandelenfonds Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD of de tracker Lyxor UCITS ETF MSCI Indonesia - C-EUR.

 

Rusland

Rusland, dat al lijdt onder de sancties van het westen, ziet zijn belangrijkste economische sector bedreigd. De investeringen nemen er af en aangezien dit een van de weinige sectoren is die buitenlands kapitaal aantrekken, is de impact op de economische groei en op de koers van de roebel erg groot. De lagere olieprijzen vertalen zich ook in een forse daling van de waarde van de export. Tot slot waren het traditioneel de olie- en gasroebels die de begroting in evenwicht brachten. Bij een olieprijs van ±100 USD kwam er voldoende geld binnen. Bij de huidige oliekoersen moet Moskou besparingsmaatregelen invoeren om de begrotingstekorten in te dijken.
Rusland is één van de verliezers. Verkopen.

 

Mexico

Mexico startte niet zo lang geleden met het openstellen van zijn oliesector (vroeger volledig in handen van de staat) voor privé-spelers. De lagere olieprijs maakt investeringen in de sector nu minder interessant en de overheid zal andere inkomstenbronnen moeten aanboren. In 2015 zal de groei wellicht nog 3% bedragen, vooral dankzij de sterkere vraag vanuit de VS.
Besteed 5% van uw portefeuille aan Mexicaanse aandelen via de tracker iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF.

 

Noorwegen

De Noorse kroon kreeg rake klappen.

 

Maleisië

Maleisië is de enige grote olieproducent in Zuidoost-Azië en haalt een groot deel van zijn rijkdom uit olie-inkomsten. De overheid, die er alomtegenwoordig is in alle economische sectoren, zal dus haar uitgavenpatroon moeten bijsturen. 's Lands munt, de ringgit, verloor al fors terrein.

 

Nigeria

Olieproducent Nigeria zag zowel zijn munt (de naira) als zijn beurs in een paar maanden 20% lager duiken. 

 

 

Deel dit artikel