Analyse
Verslag ECB-vergadering 3 jaar geleden - vrijdag 20 februari 2015

Voor de eerste maal ooit heeft de ECB het verslag van één van zijn vergaderingen gepubliceerd, namelijk die van 22 januari.

Hoe dan ook, de eurozone zal in 2015 één van de zwakke broertjes blijven. Geen enkele beurs van de eurozone is momenteel goedkoop. We raden u aan om globaal gezien Europa te vermijden. Raadpleeg onze strategie voor de optimale samenstelling van uw portefeuille. 

 

Tijdens de vergadering van 22 januari besloot de ECB om op de markten tussenbeide te komen en voerde het een uitgebreid programma in voor de inkoop van activa.

 

Het feit dat de meerderheid van de lidstaten dan toch besloten heeft om activa in te kopen, is vooreerst omdat ze de markten niet willen ontgoochelen en ook omdat het inflatieniveau momenteel erg ver ligt van de beoogde doelstelling. Het verslag bevestigt echter dat de beslissing niet unaniem werd genomen. Sommigen hadden inderdaad liever nog wat gewacht. en benadrukten dat dergelijke maatregelen slechts als laatste toevlucht zouden moeten dienen. Ook voegden ze eraan toe dat van de overige maatregelen, die eerder in het kader van de soepele monetaire politiek werden genomen, tot op heden geen effect merkbaar is.

 

Niettemin werd er tijdens de vergadering van 22 januari besloten om van maart 2015 tot september 2016 60 miljard euro aan overheidsobligaties en obligaties van supranationale instellingen van de eurozone in te kopen. Wel besloot de ECB om geen bedrijfsobligaties in te kopen. Ook stelde de centrale bank grenzen: zo zal ze nooit meer dan een derde van de schuld van een land opkopen, dit om te vermijden dat ze de prijzen op de obligatiemarkten zou beïnvloeden.

 

De Europese Centrale Bank zet bijgevolg alle mogelijke middelen in waarover ze beschikt om de Europese economie opnieuw aan te zwengelen en een deflatoire spiraal te vermijden. Nu is het aan lidstaten zelf om hervormingen te treffen om hun economie te boosten.

 

Volgens ons zouden de gezinnen in 2015 dankzij de daling van de olieprijs en de aanhoudende lage rentevoeten meer moeten uitgeven en zou de economie iets sneller moeten groeien. Maar we verwachten zeker geen mirakel.

 

Deel dit artikel