Analyse
Deflatie: een ware bedreiging? 3 jaar geleden - woensdag 25 februari 2015

Hoe uw beleggingen aanpassen?

We gaan voor de komende maanden enkel uit van een scenario van een lichte prijsdaling, om vervolgens een lichte opvering te zien in 2016. We sluiten daarom een deflatiescenario uit.
Hierna volgen onze beleggings- en spaaradviezen, rekening houdend met ons scenario.

 

Vooreerst, wat is inflatie?

De inflatie, die in een percentage de toename van de levenskosten uitdrukt, doet de waarde van het geld (om een winkelkarretje te vullen, moet u alsmaar meer uitgeven) en de waarde van het spaargeld afbrokkelen (als u een kapitaal van 100 000 euro hebt, zal het binnen tien jaar minder waarde hebben dan vandaag, het is dus belangrijk om beleggingen te vinden die minstens evenveel als de inflatie opbrengen).

 

Maar een te hoge inflatie is ook gevaarlijk voor de economie: als de prijzen snel stijgen, worden ze alsmaar minder voorspelbaar, worden ze een bron van onzekerheid, kunnen ze loonsverhogingen met zich meebrengen en de concurrentiepositie van een land doen aftakelen.

 

Een te lage inflatie vormt echter eveneens een bedreiging: als de prijzen duurzaam dalen, is de consument geneigd zijn aankopen uit te stellen (hij zal morgen minder betalen) met tot gevolg dat bedrijven, die hun voorraden kwijt willen, hun winstmarges verlagen, waardoor hun investeringscapaciteit afneemt, wat uiteindelijk weegt op de werkgelegenheid en de gezinsconsumptie. Deze vicieuze cirkel heet deflatie.

 

Valt er vandaag te vrezen voor deflatie?

Vooraleer de economie echt in een deflatie vervalt, moet er eerst een algemene en langdurige daling van de prijzen zijn. Verschillende elementen bezweren echter het deflatiespook.
– Eerst en vooral is de prijsdaling zeker niet algemeen voor alle producten (de huurprijzen en de prijzen in de restaurants zijn op jaarbasis met 1,4 % gestegen in december, vooral de energieprijzen zijn gedaald; zonder de energie is de Europese inflatie zwak maar sinds enkele maanden tamelijk stabiel).
– De geïmporteerde producten zijn duurder geworden door de daling met meer dan 15 % van de euro tegenover de dollar, wat de prijsdaling wat verzacht.
– Voor een echte deflatoire spiraal ontbreekt er, tot slot een loonsverlaging. En met uitzondering van landen zoals Griekenland en Spanje is dit niet het geval.

 

Uw beleggingen

Spaarrekeningen

– Het rendement van spaarrekeningen schommelt bij de grootbanken tussen 0,25 en 0,40 %. Maar gezien er momenteel geen inflatie is, is de situatie gunstiger dan in 2011 (spaarrendement toen ongeveer 1,25 % maar de inflatie bedroeg meer dan 3 %).
– Als de inflatie toeneemt, zal ze het lage rendement van de spaarrekeningen inhalen. Geef daarom de voorkeur aan genereuze rekeningen waarop u tussen 1,1 % en 1,8 % kunt krijgen (gebruik onze rekenmodule). 

 

Spaarverzekeringen

– De daling van de rentes laat zich slechts langzaam voelen in het rendement van de spaarverzekeringen die nog over oude obligaties met genereuze coupons beschikken. In 2014 leverde het Waarborgfonds van AFER Europe nog 3,20 % op.
– Het rendement van de spaarverzekeringen zal hoger blijven dan de inflatie. Voor uw risicovrije sparen op lange termijn (vijf tot acht jaar) is dit momenteel het beste alternatief (zie onze tips).

 

Obligaties, kasbons, termijnrekeningen in euro

– Hoewel de inflatie laag is, zijn de voorgestelde rentes dat vandaag ook. Zo bedroeg het rendement van de Belgische staatslening op tien jaar eind januari slechts 0,6 %. Een erg laag niveau dat ook het gevolg is van de politiek van de ECB die de economie tracht aan te zwengelen.
– Als u een vastrentend product koopt, sleept u het lage rendement met u mee tot de vervaldag. Dat vormt momenteel misschien niet echt een probleem door de lage inflatie, maar zal dat binnen enkele jaren ook nog zo zijn? Laat u niet vangen.

 

Aandelen

– Wanneer er weinig inflatie is, hebben de ondernemingen het moeilijk om hun prijzen te verhogen. Daardoor maken ze nog onvoldoende marge om te investeren en te groeien. Aangezien de waarde van aandelen gekoppeld is aan de te verwachten bedrijfswinsten, kan de achteruitgang van die laatste op de koersen wegen.

– Vermijd om die reden aandelen uit de eurozone. Amerikaanse en Britse aandelen bieden meer groeipotentieel op lange termijn. Interessant zijn ook de aandelen van de opkomende landen waar de groei sterk blijft. Ontdek welke aandelen en fondsen we u aanbevelen. 

– In een omgeving gekenmerkt door lage inflatie, zijn ondernemingen die hun prijzen kunnen verdedigen (m.a.w. die kunnen vermijden om hun prijzen te verlagen om hun klanten te houden of die ze zelfs kunnen verhogen) interessant.

 

Dat is het geval voor de aandelen van de farmasector (ziektes en de behandeling ervan zijn niet afhankelijk van de conjunctuur). Beleg erin via de tracker Lyxor EU 600 Healthcare.
Ook de technologiewaarden zijn minder getroffen door een lage inflatieomgeving. Koop bedrijfsaandelen die op zoek kunnen gaan naar groei door innovatie (Intel, CA Technologies, Texas Instruments, IBM) of die een internationaal profiel hebben (Accenture, General Electric, AXA, Melexis, Exmar), en in het verleden al aantoonden dat ze op zoek kunnen gaan naar groei op de internationale markten.
Blijf daarentegen weg van sectoren die te lijden hebben van de lage inflatieomgeving en van het gebrek aan groeivooruitzichten zoals de basischemie en de autosector.

 

Vastgoed

In perioden van een lage inflatie is het moeilijker om de huurprijzen op te trekken en dus de gestegen kosten door te berekenen. Let er dus op dat u het huurrendement van het goed dat u wilt kopen in het begin niet te hoog inschat.

 

Goud

Goud wordt doorgaans beschouwd als een vorm van bescherming wanneer de te hoge inflatie de waarde van de munt uitholt. In dat geval stijgt de koers. Die steun is er op dit moment niet meer.

 

Maar ook in deze onzekere economische context zou goud nog zijn troef van vluchtwaarde kunnen uitspelen. Besteed er ter diversificatie maximaal 5 % van uw portefeuille aan. U kunt er fysiek in beleggen (muntstukken of goudstaven) of via de trackers ETFS Gold Bullion Securities of ETFS Physical Gold.

 

Deel dit artikel