Analyse
Eurozone: post-recessielusteloosheid 4 jaar geleden - woensdag 21 augustus 2013

Welke aandelen zijn nu eigenlijk interessant?

In het tweede kwartaal tekende de eurozone een groei op van 0,3 % t.o.v. het 1e kwartaal. Op jaarbasis is de groei nog negatief (-0,7 %) en het ziet er ook naar uit dat de conjunctuur nog geruime tijd zwak zal blijven. Toch zijn een aantal individuele aandelen nog vrij interessant:

Aegon richt zich meer op producten die stabiele inkomsten opbrengen.

Axa zet zijn succesvolle ontwikkeling in de groeilanden voort.

Bouygues moet in staat zijn om de prestaties in de andere activiteitstakken (bouw, openbare werken, energie) extra vaart te geven.

Veolia Environnement spitst zich meer toe op activiteiten met een grotere toegevoegde waarde (herwerken toxisch afval).

Orange blijft onder druk staan en de koers werd daardoor hard afgestraft.

Delta Lloyd maakte voor het eerste halfjaar onverwacht een verlies bekend, maar zal zijn gul dividend wellicht op peil houden (bruto rendement van 6,54%).

GDF Suez lijdt onder het zwakke activiteitspeil in Europa maar het resultaat voor 2013 zal solide blijven, net zoals het dividend (rendement 8,8% bruto).

Bpost waarvan het resultaat aan de verwachtingen beantwoordt en de vrees voor het dividend volgens ons overdreven is.

 

Duitsland en Frankrijk

Het einde van de recessie is in de eerste plaats te danken aan locomotief Duitsland die een groei van 0,7 % oogstte. Dit is grotendeels te danken aan de export, maar ook de binnenlandse markt trekt aan en stimuleert de bedrijven om te investeren. Ook Frankrijk trad uit de recessie met een groei van 0,5 %. De werkloosheid (11 %) was er evenwel nooit hoger sinds 1999, en dat op een moment dat de Duitse werkloosheid haar laagste peil bereikte van de voorbije 20 jaar (5,4 %). Vooral het feit dat de consumptie en de industrie aantrekken (auto- en luchtvaartsector) is hoopgevend.

 

Andere landen

De activiteit in de landen die het hardst door de schuldencrisis werden getroffen, is aan het stabiliseren. Zo krompen de Spaanse en de Italiaanse economie met resp. 0,1 en 0,2% en kon de Portugese economie 1,1 % hogerop spurten. De jaren van bezuinigingen en vrijmaking van de arbeidsmarkt hebben dus hun competitiviteit zeker opgekrikt. Ook de lopende rekeningen van hun betalingsbalansen zijn bijna allemaal in evenwicht. De betere toestand van de overheidsfinanciën en de belofte van de ECB dat ze indien nodig zal ingrijpen, voeden een sfeer van optimisme. De meeste landen leverden grote inspanningen en het renteverschil tussen Duits schuldpapier enerzijds en Spaans of Italiaans anderzijds is weggesmolten tot zijn laagste niveau sinds 2011.

 

De groei zal een mager beestje blijven

Gezien de nog steeds hoge werkloosheidscijfers is de kans op een stijging van de reële lonen klein. Ook de kredietverlening aan gezinnen verloopt nog erg stroef en hoewel de financiële situatie van de bedrijven erop is vooruitgegaan, zijn deze laatste nog niet toe aan nieuwe investeringen. Daarnaast blijft de overheidssector nog fors bezuinigen De redding zal dus moeten komen van de buitenlandse handel, maar ook dat is niet evident. Alles bij mekaar denken we dan ook dat de Europese groei zwak zal blijven en in 2014 zal afklokken onder de 1%, om daarna te stagneren rond 1%.

 

Deel dit artikel