Analyse
Einde van een gouden tijdperk voor de wereldhandel? 4 jaar geleden - donderdag 1 augustus 2013

Sinds het begin van de wereldwijde economische crisis in 2009 zit de internationale handel in het slop. Is dit een tijdelijk fenomeen of het einde van een tijdperk?

Grote exportlanden, die vroeger profiteerden van de sterke wereldwijde vraag, maar die nu niet tegelijk kunnen terugvallen op een sterke binnenlandse markt, verloren hun glans. Als gevolg van de gedaalde wereldvraag hebben Australische aandelen geen plaats meer in onze portefeuilles. Amerikaanse en Chinese aandelen echter zijn vaste waarden met een gewicht van respectievelijk 20 % en 10 % in onze basisportefeuille.
Het maritieme transport lijdt onder de stagnerende wereldhandel, vooral gezien het feit dat schepen die voor de crisis waren besteld, nu op de markt komen!
Twee aandelen lijken ons nochtans koopwaardig:
Exmar: het Belgische bedrijf is het enige dat actief is in een segment – gastransport – dat niet te lijden heeft onder overcapaciteit en het heeft heel aantrekkelijke innovaties. Hoewel het rendement sinds ons koopadvies van 3 jaar geleden bijna 75 % bereikt, weerspiegelt de koers volgens ons nog niet volledig de echte waarde van de groep.
Seaspan: door met langetermijncontracten te werken is de verhuurder van containerschepen goed beschermd tegen de grillige prijzen van de maritieme bevrachting. Gezien de gedaalde vraag, en de toegenomen moeilijkheid om een financiering rond te krijgen, zien reders huurschepen als een geloofwaardig alternatief. Hoewel de koers van het aandeel sinds 2008 vervijfvoudigd is, blijft het aandeel (hoger dan gemiddeld risico) volgens ons goedkoop.

 

Een boom van 30 jaar

Tussen 1980 en 2011 is het volume van de wereldhandel verviervoudigd (rekening houdend met prijsvariaties en wisselkoersen). Dat was te danken aan de vermindering van de douanerechten en andere barrières, de komst van nieuwe economische actoren (o.a. China), de daling van de transportkosten en het feit dat de productie van diverse goederen wordt opgesplitst tussen verschillende landen (30 % van de handel zou eigenlijk nieuwe export van half afgewerkte producten zijn).

 

Een abrupt einde

Het delokaliseren naar lage loonlanden en de overdreven opsplitsing van de productie zijn nu veel minder uitgesproken. Naast de neiging van landen om bij laagconjunctuur een protectionistische reflex te hanteren, is het abrupt einde van de expansie van de wereldhandel eveneens het gevolg van een minder brede loonkloof tussen ontwikkelde landen en groeilanden, het naar elkaar toegroeien van de productiviteitsniveaus en de toegenomen noodzaak om de productie dicht bij de consumenten te realiseren.

 

Ziek Europa

Ook de Europese economische crisis doet de wereldhandel geen goed. Zo daalde de Europese invoer in 2012 met 2 %, terwijl de Verenigde Staten en alle ontwikkelingslanden samen respectievelijk 2,8 % en 4,6 % meer invoerden dan het jaar voordien. De huidige stagnatie van de Europese export (+0,3 %) staat echter in schril contrast met de heropleving in de VS (+4,1 %) en de verdere toenemende groei in China (+6,2%).

Deel dit artikel