Analyse
Waar goud verkopen? 6 jaar geleden - vrijdag 19 augustus 2011

Als men goudstaven of munten koopt of verkoopt, kan de prijs die wordt geboden lager zijn dan de prijs vermeld in de krant?  We trokken op onderzoek uit.

 

Dhr. G. bezat een aantal oude Sovereign-goudmunten die hij wenste te verkopen. Op 16 augustus wendt hij zich daarvoor tot zijn BNP Paribas Fortis-agentschap maar hij stelt vast dat de prijs die hem daar wordt geboden (280 euro per munt) lager is dan de prijs vermeld in de krant (290 euro). Komt dat door de kosten? En zijn die overal even hoog? We trokken op onderzoek uit. 
 

Twee keer kosten

• Als men goudstaven of munten koopt of verkoopt, houden de vermelde prijzen al rekening met de kosten. De koers waartegen men goud kan kopen, ligt altijd wat hoger dan de koers waartegen men kan verkopen. Zo kon u op 16 augustus bijvoorbeeld een oude Sovereignmunt verkopen tegen 290 EUR per stuk, maar om dezelfde munt op dat moment aan te kopen, moest u 297 EUR neertellen. Het verschil (7 EUR) gaat naar de tussenpersoon en is de vergoeding voor zijn dienstverlening. Het is dan ook verwonderlijk dat BNP Paribas Fortis bovenop die marge nog extra kosten aanrekent, ten belope van zowat 10 euro per munt.


• Toen we hiernaar informeerden, bevestigde de bank ons dat ze niet zelf instaat voor de aankoop en verkoop van het goud maar daarvoor een beroep doet op een ander organisme. Ze kan dus ook geen aanspraak maken op het verschil tussen de aankoop- en verkoopkoers en kent zichzelf als tweede tussenpersoon dan maar een vergoeding toe door een percentage af te houden op het aankoop- of verkoopbedrag. De tabel hiernaast geeft een overzicht van de gehanteerde kostenpercentages. Zo zien we dat voor een oude Sovereign-munt met een waarde van 290 euro de kosten 3,3 % bedragen, wat neerkomt op iets minder dan 10 euro.

 

Goldforex, een specialist

• Als u wilt vermijden dat u twee keer kosten moet betalen, kunt u zich beter wenden tot een goudspecialist zoals Goldforex. Die neemt genoegen met het verschil tussen aankoop- en verkoopkoersen, zonder bijkomend commissieloon af te houden. Zo bood Goldforex op 16 augustus inderdaad 290 EUR per stuk voor oude Sovereignmunten. Het preciseert wel nog dat de verkoopprijs beïnvloed kan worden door de staat van bewaring van de overgemaakte munten. Is die niet goed (lees: beschadigingen), dan wordt er iets minder betaald.

 
• Goldforex beschikt maar over 1 kantoor, gelegen in de Zuidstraat 101 te Brussel. U kunt wel eerst contact opnemen via telefoon (02/550.21.63) of mail (info@goldforex.be). Op www.gold4ex.be vindt u de belangrijkste koersen voor goudstaven en munten, meermaals per dag geüpdatet. Hebt u geen toegang tot internet, dan vindt u de koersen ook in de krant De Tijd.

 

KOSTEN AAN- EN VERKOOP GOUD BIJ BNPP FORTIS
Goudstaven
Gewicht in
gram
Verkoop door
klant
Aankoop door klant
1000
2 %
2,2 %
500
2 %
2,2 %
250
2 %
2,2 %
100
2 %
2,2 %
50
2 %
2,2 %
20
2,6 %
2,8 %
10
3,4 %
3,6 %
5
3,4 %
3,6 %
Goudmunten
Tegenwaarde
in euro
Verkoop door
klant
Aankoop door klant
0 - 50
4,3 %
5,2 %
50,01 - 100
4,3 %
5,2 %
100,01 - 150
4,3 %
5,2 %
150,01 - 200
4,3 %
5,2 %
200,01 - 500
3,3 %
4,2 %
500,01 - 1000
2,3 %
3,2 %


Deel dit artikel