Integrale Perspective – Test Aankoop

105,87 EUR 4/12/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
8,84 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

 • Nieuws
  De kernportefeuille van Test Aankoop invest bij Integrale 1 jaar geleden - vrijdag 5 oktober 2018
  Integrale Perspective – Test Aankoop is een vereenvoudigde beleggingservaring als u op lange termijn belegt en het risico aanvaardt dat eigen is aan het beoogde rendement.
  Portefeuille

  Portefeuille

  De Belgische verzekeraar Integrale stelt een nieuw levensverzekeringscontract in tak 23 voor dat belegt in de fondsen, trackers en andere beleggingen die Test Aankoop invest aanbeveelt binnen zijn kernportefeuille.

  Velen onder u kopen, op basis van onze aanbevelingen, de fondsen die vermeld zijn in onze kernportefeuille. Dergelijke portefeuille beheren, vergt echter tijd en nauwgezetheid. Niet alle aanbevolen fondsen zijn bij dezelfde bank te verkrijgen, wat u ertoe verplicht om op zoek te gaan naar alternatieve fondsen of waardoor u rekeningen moet openen bij andere banken. En het is niet altijd gemakkelijk om de verschillende posten regelmatig opnieuw in evenwicht te brengen als u wilt rekening houden met de wegingen die we aanraden voor elke beleggingscategorie.

  Om daaraan tegemoet te komen, hebben we samen met de Belgische verzekeraar Integrale een levensverzekeringscontract in tak 23 ontwikkeld dat gekoppeld is aan een nieuw fonds waarvan het beleggingsbeleid gestoeld is op de beleggingen die we aanbevelen binnen onze kernportefeuille. Door op het levensverzekeringscontract in te tekenen, hebt u toegang tot de beleggingen waaruit die portefeuille bestaat. Heel eenvoudig, zonder tijd te moeten besteden aan de opvolging ervan, en dat vanaf een begininleg van 5 000 euro.

  Troeven

  Door in te tekenen op het nieuwe levensverzekeringscontract Integrale Perspective – Test Aankoop geniet u van vier troeven die de kans op beleggingssucces vergroten.

  – Een gespreide portefeuille gericht op een performant rendement op lange termijn 
  Het fonds Integrale Perspective – Test Aankoop belegt in de beleggingen die door de experten van Test Aankoop invest werden geïdentificeerd als beleggingen die het beste rendementspotentieel op lange termijn bieden.

  Op basis van de samenstelling van de kernportefeuille van Test Aankoop invest stelt het fonds een optimale risicospreiding tussen aandelen, obligaties en munten voor door het maximumverlies over een jaar te proberen te beperken tot 10%. Zonder echter te kunnen garanderen dat er nooit een hoger verlies zal zijn, bijvoorbeeld in geval van een beurscrash.

  Tijdens de voorbije vijf jaar is de kernportefeuille van Test Aankoop invest per jaar gemiddeld met 8% gestegen. We geven even mee dat het rendement niet de kosten noch de taksen omvat en dat in het verleden behaalde rendementen geen garantie bieden voor de toekomst.

  – Een rechtstreekse toegang tot de beste beleggingsfondsen en trackers 
  Het is niet erg waarschijnlijk dat uw bank alle fondsen die we aanbevelen aanbiedt. Door in te tekenen op Integrale Perspective – Test Aankoop hoeft u niet langer bij verschillende banken rekeningen te openen. In één enkele belegging verzamelt u alle door onze experten aanbevolen fondsen, en dat met een begininleg van 5 000 euro.

  – Een zorgeloos beheer van uw beleggingen
  Zelf een fondsenportefeuille samenstellen naar het voorbeeld van de kernportefeuille van Test Aankoop invest vergt tijd en nauwgezetheid. U moet beleggen in alle aanbevolen categorieën. U moet uw portefeuille regelmatig opnieuw in evenwicht brengen om te voorkomen dat een categorie op den duur over- of onderwogen is. Wanneer een belegging niet langer haussepotentieel inhoudt, moet u uw winst nemen en een ander veelbelovender fonds kopen.

  Door te kiezen voor de levensverzekering Integrale Perspective – Test Aankoop vertrouwt u die taken toe aan professionelen.

  – Een fiscaal interessante belegging
  Integrale Perspective – Test Aankoop is een verzekeringsfonds van het type tak 23. Op fiscaal vlak is het fonds onderworpen aan een premietaks bij instap van 2% van het belegde bedrag. Volgens de huidige wetgeving ontsnapt u daarna wel aan de andere belastingheffingen die van toepassing zijn op fondsen van banken. Geen beurstaks bij uitstap (1,32% voor kapitalisatiefondsen), geen belastingen (30%) op de obligatiemeerwaarde, geen taks op de effectenrekening (0,15% zodra de tegoeden op de effectenrekening meer bedragen dan 500 000 euro).

  De minpunten

  Om u een volledig en getrouw beeld te geven van dit nieuwe product, sommen we voor u enkele punten op waarop u moet letten voordat u intekent.

  – Het kapitaal is niet gewaarborgd
  Uw rendement is afhankelijk van de op- of neerwaartse evolutie van de beleggingen waarin het fonds Integrale Perspective – Test Aankoop belegt. Als u uw levensverzekeringscontract op een slecht moment terugkoopt, stelt u zich bloot aan een risico op kapitaalverlies.

  – Een belegging in Integrale Perspective – Test Aankoop moet worden overwogen op lange termijn, minstens tien jaar. 
  Op kortere termijn is het risico op verlies te groot. Daarnaast wijzen we ook op het feit dat u uitstapkosten moet betalen tijdens de eerste vier jaar van het contract. Houdt u zich aan de door ons aanbevolen termijn, dan beperkt u de risico's en vermijdt u onnodig kosten te betalen.

  De kosten

  Voor Integrale Perspective – Test Aankoop betaalt u kosten van maximaal 0,80% per jaar. Die kosten worden onmiddellijk in mindering gebracht op de waarde van het fonds. Ze dekken het beheer van het fonds, de verdeling ervan alsook de research en analyse die verricht werden om de beste beleggingen te selecteren. Net als voor alle levensverzekeringen van tak 23 komen die kosten bovenop eventuele beheerkosten eigen aan de beleggingen waarin het verzekeringsfonds is belegd.

  Dat minpuntje wordt deels gecompenseerd door het feit dat Integrale indien mogelijk zal beleggen in de institutionele deelbewijzen van de fondsen. Die rekenen aanzienlijk minder kosten aan dan de deelbewijzen bestemd voor particulieren.

  En dan nog dit ... Terwijl sommige banken kosten aanrekenen om uw fondsen op een effectenrekening te bewaren (tot 0,24% per jaar), vermijdt u die kosten met het fonds van Integrale. We hebben met Integrale overigens onderhandeld over lagere instapkosten voor de leden van Test Aankoop: 0,50% i.p.v. 1,50%.

  Intekening op afstand

  De maatschappij Integrale is vertegenwoordigd in Antwerpen, Brussel en Luik maar heeft geen kantorennet en verdeelt haar contracten niet via makelaars. Dat beperkt de kosten en dus onkosten die het aan de klant geboden rendement omlaaghalen, maar dat verplicht u ook om zelf de verschillende documenten in te vullen en ze vervolgens op te sturen. 

  Toch kunt op elk moment telefonisch contact opnemen met Integrale om u te laten helpen bij al die stappen of om in de kantoren van Integrale een afspraak te maken met een ervaren adviseur.

  Voor wie is dit beleggingsfonds bestemd?

  Integrale Perspective – Test Aankoop kan u interesseren als u voor uw beleggingen op zoek bent naar een performant rendement op lange termijn, wetende dat noch het kapitaal noch het rendement gewaarborgd zijn. Het risico op relatief hoge schommelingen op korte termijn moet u erbij nemen. Dat risico neemt af naarmate de overwogen periode langer is. Om die reden wordt het beleggingsfonds aangeraden voor een beleggingsduur van ten minste tien jaar.

  Waarom Integrale?

  Integrale is een in België erkende speler voor het beheer van groepsverzekeringen (pensioenkapitaal gevormd door de werkgever en/of de werknemer). Het verleent diensten aan meer dan 5 700 ondernemingen en telt meer dan 150 000 leden, onder meer voor haar spaarverzekering met gewaarborgd rendement '786 ' (waarop niet langer kan worden ingetekend).

  Om haar dienstenaanbod uit te breiden naar particulieren heeft Integrale het Perspective-contract gelanceerd, een aan fondsen (tak 23) gekoppelde levensverzekering zonder kapitaalwaarborg. Tegelijkertijd zocht Test Aankoop een partner om aan particulieren een formule te verdelen aan de hand waarvan het op een presenteerblaadje zijn financiële kennis kon aanreiken: kant-en-klaaroplossingen tegen een concurrentiële prijs. Verschillende onderzochte pistes hebben uiteindelijk geleid tot Integrale.

  Net als elke verzekeringsmaatschappij wordt Integrale nauw opgevolgd door de Nationale Bank van België (NBB), die onder meer erop toeziet dat Integrale over voldoende kapitaal beschikt om het hoofd te bieden aan eventuele financiële problemen. De structuur van tak 23 voorziet overigens in beschermingsmechanismen die ervoor zorgen dat zelfs bij ernstige moeilijkheden de tegoeden van de beleggingsfondsen eerst toekomen aan de klanten die erop intekenden.

  Is Test Aankoop vergoed?

  Test Aankoop ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 0,24% van de uitstaande bedragen van het fonds en doet in ruil daarvoor aan Integrale aanbevelingen op basis van de eigen analyse van de financiële markten en bestaande beleggingen. Die vergoeding is al meegerekend in de beheerkosten van het fonds (die maximaal 0,80% per jaar bedragen).

  Als consumentenvereniging willen we nogmaals bevestigen dat die vergoeding onze onafhankelijkheid niet in gedrang brengt. De verzekeraar Integrale wordt aan dezelfde kritische en objectieve analyse onderworpen als de andere banken en verzekeraars. Test Aankoop zal overigens geen individueel advies geven over het fonds.

  Het is Integrale die als enige de verdeler is van het aan het fonds gekoppelde levensverzekeringscontract, met de wettelijke verplichting om erop toe te zien dat het wordt verkocht aan beleggers die voldoende kennis hebben van het product en dat het voldoet aan hun behoeften.

  Bovendien zullen we onze lezers in onze publicaties wijzen op de noodzaak om vooraf na te gaan of het fonds wel overeenstemt met hun beleggersprofiel, meer bepaald wat het risico (noch het kapitaal noch het rendement zijn gewaarborgd) en de aanbevolen beleg-gingshorizon (minstens tien jaar) betreft.

  Test Aankoop behoudt zich tot slot het recht voor om een soortgelijk akkoord te bekomen met andere marktspelers die het productdossier aanvaarden.

  Voor alle informatie over Integrale Perspective – Test Aankoop:

  – telefonisch: 02 761 04 76 
  – via internet: https://perspective.integrale.be
  – mailen naar: perspective@integrale.be

  Deel dit artikel

Details

Identiteitskaart

ISIN-code -
Rechtsvorm Fonds Tak 23
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 26/09/2018
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Integrale Perspective
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Prestaties in EUR (4/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,83 % 0,41 %
Rendement 3 maanden 1,88 % 2,20 %
Rendement 6 maanden 4,56 % 6,46 %
Rendement 1 jaar 8,84 % 16,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 6,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;