Franklin Global Infrastructure A USD (kwartaaluitkering)

Dit financiële product volgen wij niet meer op.