Dossier
Wat als een onlinerobot uw beleggingen zou beheren?

Artikels

 • Artikel
  Wat als een onlinerobot uw beleggingen zou beheren? 2 jaar geleden - dinsdag 24 januari 2017
  Een aantal spelers deden al hun intrede op de Belgische markt. Ook een aantal online banken zijn in België actief. Interessant? Is deze nieuwe technologie uw vertrouwen waard?

   

  Robotadviseurs richten zich tot beleggers die met een kleiner kapitaal trachten te beleggen.

  De prijs voor een toegangsticket ligt relatief lager. Zo biedt men u al een portefeuille op maat aan vanaf enkele duizenden euro's (broker Pritle legde het te beleggen minimum zelfs vast op 10 euro!). Dat ligt dus ver onder de 500 000 en zelfs 1 miljoen euro die private banken eisen om een gepersonaliseerd beheer van uw vermogen te garanderen.
  De lage kosten zijn een andere commerciële troef. Doordat het advies geautomatiseerd kan worden dankzij de technologie kunnen die kosten tot het maximum worden verlaagd. Volgens de onlinebeheerders zouden de kosten twee tot drie keer lager zijn dan bij een klassieke private bank.

   

  Robotadviseurs bieden gepersonaliseerd advies verstrekken, met dezelfde servicekwaliteit van een private bank en dat tegen lagere kosten.

  Uw beleggersprofiel online bepaald
  Wanneer u bij uw bankier een afspraak maakt voor beleggingsadvies moet uw bankier u een aantal vragen stellen over onder meer uw doelstellingen, uw beleggingshorizon, uw risicobereidheid, het niveau van uw inkomsten of uw vermogenssituatie (dit is een wettelijke verplichting). Afhankelijk van de antwoorden zal uw adviseur uw beleggersprofiel bepalen en ervoor zorgen dat de beleggingen die hij u aanraadt afgestemd zijn op uw behoeften.

  'Robotadviseurs' doen niets anders, behalve dan dat u zelf een onlinevragenlijst moet invullen. Een algoritme verwerkt vervolgens uw antwoorden tot een profiel dat het beste overeenstemt met uw behoeften.

  Toch is het belangrijk om te weten dat traditionele banken zelf ook algoritmen gebruiken om de antwoorden van hun cliënten te analyseren. Maar terwijl een 'fysieke' bankier slechts één cliënt kan helpen, kan een onlineadviseur er duizenden tegelijk behandelen.

  Aanbevolen beleggingen: fondsen prioritair

  Eenmaal uw profiel gekend is, zal de onlinebeheerder u een beleggingsportefeuille voorstellen. Afhankelijk van uw profiel zal uw portefeuille dus meer of minder aandelen, meer of minder obligaties enz. bevatten.

  Verwacht niet dat u specifiek dit of dat aandeel of deze of die obligatie aanbevolen zult krijgen zoals een private bank dat kan doen voor haar cliënten. In werkelijkheid zullen u een of meer standaardfondsen worden voorgesteld die dezelfde zullen zijn en die u in dezelfde verhouding zult kopen als andere cliënten met hetzelfde profiel als het uwe.

  Zelf zijn we van mening dat u aan de hand van fondsen sneller en tegen lagere kosten een portefeuille kunt diversifiëren. Afhankelijk van de beheerder zal de keuze van fondsen nu eens gestuurd worden door een algoritme, dan weer door een groep van (menselijke) experts en een andere keer door een mix van beide. Er is dus zeer zeker nog sprake van enige menselijke tussenkomst.

  Maar eenmaal de fondsen gekozen zijn, wordt de spreiding afhankelijk van de verschillende profielen volledig geautomatiseerd waardoor verschillende cliënten tegelijk geholpen kunnen worden.

  Opvolging: automatische herbalancering
  Wanneer de portefeuille van de belegger uit meerdere fondsen bestaat, moet de portefeuille regelmatig worden geherbalanceerd, al was het maar om zeker te zijn dat hij nog altijd afgestemd is op het risicoprofiel.

  Onlinebeheerders bieden een automatische herbalancering aan zodra het algoritme dat ze gebruiken een te groot verschil detecteert.

  Interessant, maar voor de belegger die niet zelf zijn portefeuille nu en dan wenst te herbalanceren, bieden traditionele banken nu al een kant-en-klare oplossing aan, namelijk de gemengde fondsen waarvan de beheerders zelf instaan voor het correct spreiden van het vermogen over aandelen en obligaties.

   

  Zijn robotadviseurs efficiënter dan mensen? Te vroeg om conclusies te trekken!

  Het juiste profiel?
  Werd de robot slecht geprogrammeerd, dan zal hij aan de cliënten ook een fout profiel koppelen. Enige controle op dit vlak is dus noodzakelijk . In tegenstelling tot de mens maakt een robot overigens geen nuances. In het kader van een gepersonaliseerd advies kan het echter nuttig zijn om na te gaan of de belegger de vraag die hem gesteld wordt wel degelijk goed begrepen heeft en of hij ook zo correct mogelijk heeft geantwoord.

  Aan de andere kant is het inderdaad een feit dat het bepalen van het profiel van de belegger bij traditionele banken maar al te vaak afgeraffeld wordt omdat het als een vervelende administratieve formaliteit wordt gezien. Voorlopig kunnen we dus niet stellen dat een robot het beter of slechter zal doen dan een mens.

  Lonende strategie?
  Wat de keuze van beleggingen betreft, moet binnen enkele jaren ook worden bekeken of de door de onlineportefeuillebeheerders toegepaste strategie echt een voordeel biedt aan de beleggers. Zullen de resultaten te vergelijken zijn met die van de gemengde fondsen die aangeboden worden door banken (hun echte concurrenten) en waarvan een aantal al sinds enige tijd heel goede resultaten optekenen? Maar zonder op die resultaten te wachten, zetten de onlinebeheerders nu al hun eigen troeven in de verf. Zoals de lagere kosten dan de kosten die geëist worden door de traditionele banken die, in fine, op het rendement wegen.

   

  Vijf robots onder de loep

  – Keytrade Bank: vanaf 15 000 euro
  Afhankelijk van uw beleggersprofiel wordt u naar een van de tien portefeuilles gestuurd waarvan de samenstelling varieert volgens het risiconiveau (van erg defensief naar erg agressief).

  Keytrade Bank opteert voor een wereldwijde diversifiëring van de tegoeden, niet via individuele aandelen maar via trackers die tientallen tot zelfs honderden effecten in portefeuille hebben en toelaten om uw tegoeden gemakkelijker te diversifiëren tegen lagere kosten dan de meeste klassieke fondsen bij banken.

  Elke portefeuille omvat tot twaalf trackers (van aandelen, obligaties, grondstoffen) en een liquiditeitspost. Hoeveel die verschillende posten wegen, wordt bepaald door een door Keytrade Bank aangesteld expertencomité. De tien portefeuilles worden actief beheerd, in die zin dat de samenstelling ervan kan afwijken van het wereldwijde gemiddelde.

  Zo worden Amerikaanse aandelen op dit moment bijvoorbeeld zo goed als verbannen uit de portefeuilles. Nu en dan gaat Keytrade over tot een herbalancering van de portefeuille zodat ze afgestemd blijft op uw beleggersprofiel.

  – MeDirect: vanaf 5 000 euro
  De bank deelt haar cliënten in volgens vijf risicoprofielen (defensief, gematigd, stabiel, groei en dynamisch) nadat ze een onlinevragenlijst hebben ingevuld.

  Aan elk profiel is een portefeuille gekoppeld die bestaat uit tien fondsen geselecteerd op basis van ratings die toegekend zijn door Morningstar, gespecialiseerd in het inschatten van de prestatie van fondsen. De fondsen beleggen in aandelen en obligaties, op Europees en wereldwijd niveau. Voor de meer defensieve fondsen is ook een liquiditeitspost voorzien.

  Wanneer nodig gaat MeDirect over tot een herbalancering van de portefeuille om ze op één lijn te houden met uw beleggersprofiel. De beheerskosten voor die dienstverlening zijn degressief: van 0,61 % als u minder dan 20 000 euro belegt tot 0,30 % als u meer dan 100 000 euro belegt.

  Net als bij andere onlineportefeuillebeheerders zijn er geen in- of uitstapkosten en worden uw tegoeden gratis bewaard door de bank.

  – Evi: vanaf 10 000 euro
  De bank kent u een beleggersprofiel toe uit de vijf mogelijke profielen die gaan van een 'zeer laag risico' tot een'zeer hoog risico'.

  Evi baseert zich op de knowhow van haar moedermaatschappij, de private bank Van Lanschot die al een aantal jaar vermogende cliënten adviseert.
  Voor elk profiel stelt Evi een gemengd fonds voor dat samengesteld is uit aandelen, obligaties en een beetje vastgoed en grondstoffen. Voor een deel van het fonds is de keuze van de aandelen en obligaties gebaseerd op de adviezen die moedermaatschappij Van Lanschot aan haar private banking-cliënten geeft.

  In tegenstelling tot andere onlineportefeuillebeheerders waar u een korf van fondsen of trackers koopt, koopt u hier slechts één fonds waarbij de beheerder binnen dat fonds ervoor zorgt dat het op één lijn blijft met de voorgestelde beleggingsstrategie.

  – Easyvest: eenvoudig beheer en lage kosten
  Op het moment dat uw beleggersprofiel bepaald wordt, wordt een contact met een adviseur gepland. Het geld dat u stort, wordt belegd in een van de tien typeportefeuilles.

  Interessant is dat Easyvest het maximumverlies vermeldt dat u zou kunnen leiden (niet gegarandeerd) binnen de komende twaalf maanden.

  De bedenkers van Easyvest zijn fervente voorstanders van een passief beheer, dat uitgaat van het principe dat een actief beheer niet alleen duurder is maar ook minder goede resultaten oplevert. Elke portefeuille omvat ook slechts twee trackers waarbij de ene belegt in een grote korf van wereldwijde aandelen en de andere in staatsobligaties uit de eurozone. De toekomst zal ons vertellen of hun aanpak werkt.

  Omdat Easyvest geen bankstatuut heeft, wordt het geld dat u toevertrouwt bij ING gedeponeerd en voor verrichtingen wordt Easyvest ondersteund door Leleux, een gevestigd makelaar in België.

  – Pritle: vanaf 10 euro
  Nadat u een onlinevragenlijst hebt beantwoord en uw beleggingsdoelstelling hebt bepaald (u wenst bijvoorbeeld een kapitaal van 100 000 binnen tien jaar), stelt Pritle uw profiel op en wordt u, tegen lage kosten, naar een selectie trackers geloodst. Nadien wordt uw portefeuille regelmatig aangepast.

  Als uw doelstelling op een gegeven moment niet meer gehaald kan worden (bijvoorbeeld omdat de beurs fors gedaald is), stuurt Pritle u een waarschuwing. Het is dan aan u om te beslissen of u een bijkomende storting doet of uw doelstelling verlaagt.

  Wanneer uw doelstelling bijna bereikt is, verlaagt Pritle dan weer geleidelijk het risico van uw portefeuille om elke onaangename verrassing op de beurs die zich op het laatste moment zou voordoen te voorkomen.Omdat Pritle een in Nederland gevestigde makelaar is, zult u het bestaan van uw rekening wel moeten melden aan de Belgische fiscus en de inkomsten (dividenden, sommige meerwaarden) die niet belast worden moeten aangeven.

   

  De mening van Test-Aankoop invest


  De beleggingsaanpak van robotadviseurs is alles tezamen genomen toch vrij klassiek.

  Traditioneel gezien omvatten de portefeuilles aandelen- en obligatiefondsen waarvan het belang varieert afhankelijk van het risico. De onlineportefeuillebeheerders baseren hun strategie dus op beproefde methoden. Dit juichen wij toe. Maar op sommige vlakken is het misschien ook precies dat wat ons stoort.

  In de ultradefensieve portefeuilles (= de minst risicovolle) zijn de (fondsen belegd in) staatsobligaties overwegend. Het probleem is dat wanneer de rente laag ligt, die obligaties niet veel meer opbrengen.

  Wat de andere profielen betreft, die iets meer of grotendeels op aandelen mikken, is het nog maar de vraag of ze het beter zullen doen dan de meeste gemengde fondsen die aangeboden worden door banken. De concurrentie is loeihard en de strijd is begonnen!

  Maar het succes van de robotadviseurs zal wellicht vooral komen van het feit dat ze de markt van het beleggingsadvies doen wankelen. Eerst en vooral door die markt algemeen toegankelijk te maken voor een deel van de bevolking dat wel wat spaargeld bij elkaar gespaard heeft maar niet de tijd of de zin heeft om het te beheren en dat tot voor kort moeilijk toegang had tot het advies van specialisten. Vervolgens door de beleggers te verleiden die teleurgesteld zijn in de adviezen en de praktijken van hun bankier, die vaak eerder als een verkoper dan als een adviseur gezien wordt.

   

   

  Deel dit artikel

;