db x-trackers CSI300 Financials UCITS ETF 1 (Uitkering)

Dit financiële product volgen wij niet meer op.