Analyse
Regelmatig inkomen met Petercam L Global Target Income Inc.? 3 jaar geleden - woensdag 26 november 2014

Vermogensbeheerder Petercam ziet het groots met zijn nieuw fondsentelg. Die wordt omschreven als een “alles-in-één-oplossing voor een regelmatig inkomen”.

U hebt de keuze uit 2 versies: één die elk kwartaal een dividend uitkeert (unieke ISIN: LU1091780046), of één die alle inkomsten oppot in de portefeuille (LU1091780129). Inschrijvingsperiode: van 3 t.e.m. 28 november tegen 100 euro. Nadien kan er gekocht worden tegen de eerstvolgende inventariswaarde. De instapkosten bedragen maximum 3 %.
We zitten nog met onbeantwoorde vragen en wachten liever op concrete resultaten alvorens u dit product aan te raden. Bent u op zoek naar een fonds dat jaarlijks een hoog dividend biedt en dat zijn sporen wél heeft verdiend, dan raden we u
JPMorgan Global Income A aan. Dat fonds biedt u een netto rendement van meer dan 3 % (ook niet gegarandeerd) en keert viermaal per jaar een dividend uit.

 

Marketing

Petercam spaart kosten noch moeite om Petercam L Global Target Income aan de belegger te brengen: een radiocampagne en 3 websites promoten het fonds.

 

Target Income wordt terecht bestempeld als een belegging zonder enige vorm van garantie en met een minimale beleggingshorizon van vijf jaar. Het is een dakfonds dat zal beleggen in eigen Petercam-fondsen die de focus leggen op een hoger rendement (vastgoed, hoogrentende aandelen en obligaties bv.). Risicocontrole staat centraal in de opvulling van de portefeuille.

 

Regelmatig inkomen

De bedoeling van ‘Target Income’ is elk jaar minimaal 3 % bruto uit te keren via een driemaandelijks fondsendividend. Dat dividend wordt gehaald uit de inkomsten binnenin het fonds (dividenden uit aandelen en intresten uit obligaties), en, indien nodig , uit de verkoop van activa van het fonds. Op het uitgekeerde dividend betaalt u 25 % roerende voorheffing. En bij een latere verkoop betaalt u eventuele meerwaardebelasting (ook 25 %).

 

Die 3 % is op termijn niet te hoog gegrepen voor een portefeuille die alle hoogrentende markten kan bespelen. Het fonds biedt geen kapitaalbescherming en evenmin zekerheid met betrekking tot het brutodividend en het rendement dat u uiteindelijk zult krijgen.

 

Voorzichtig zijn

Het fonds gaat van start op 1 december aan 100 euro. Aan het begin van elk kalenderjaar wordt gekeken naar de eerste inventariswaarde van dat jaar om het dividend van minimaal 3 % voor dat jaar te bepalen. Ligt de inventariswaarde begin 2015 op 110 euro, dan is het streefdoel voor 2015 een brutodividend van (minimaal) 3,3 euro. Daalt de inventariswaarde naar 90 euro, dan is dat 2,7 euro. Die oefening wordt jaarlijks herhaald.

 

Hoewel dit voor schommelende dividenden zorgt in de toekomst, zou vasthouden aan een nominaal dividend, gevaarlijk zijn in een context van dalende markten. Een dividend van 3 euro op een inventariswaarde van 90 euro bijvoorbeeld, levert een rendement op van 3,3 %. Op een inventariswaarde van 80 euro is dat al 3,8 %. Vroeg of laat zullen de inkomsten uit het fonds het rendement niet langer kunnen dekken. Hierdoor zouden te veel activa moeten worden verkocht om het dividend te waarborgen.

 

Geduld

Waarom zou u in een fonds beleggen dat nog alles moet bewijzen? Op dit moment is zelfs de portefeuille nog niet volledig bekend. Hoe dynamisch wordt de portefeuille beheerd? Zal er veel meer worden uitgekeerd als de portefeuille dat toelaat, of wordt er een buffer aangelegd? Voor antwoorden en voor een grondige analyse is het vandaag nog te vroeg.

 

Dat het fonds Petercam-fondsen viseert, is tegelijk een voor- en een nadeel. Het voordeel is dat het fonds enkel belegt in fondsen die zelf geen beheerkosten aanrekenen. De begrote jaarlijkse kostprijs van 1,36 % dekt dan ook het gros van de lading en ligt onder het marktgemiddelde.
Het nadeel is dat geen enkele beheerder uitblinkt in alles. De onderliggende fondsenkeuze beperken tot één beheerder is vanuit die optiek dan ook een gemiste kans. Later kunnen er weliswaar fondsen van andere beheerders bijkomen.

 

Deel dit artikel